Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er transkribering og transkripsjon?

«Transkribere» kommer fra det latinske ordet “transcribere”, som direkte oversatt betyr “å skrive over”.

I forskning innebærer transkribering å skrive alle video- og lydopptakene ut som tekst slik at vi kan “dokumentere og analysere alle dataene vi har samlet inn“. Å transkribere betyr med andre å konvertere tale til tekst. Resultatet er en transkripsjon.

Transkribering brukes ikke bare innen forskning for å kunne dokumentere og analysere rådataene vi har samlet inn. Transkribering brukes også mye for å tilgjengeliggjøre foredrag, forelesninger, dokumentasjon av vitneutsagn og avhør for politi og rettsvesen.

De som er flinke til å transkribere har god språkforståelse, samtidig som de er flinke til å skrive fort. Det finnes idag profesjonelle aktører du kan kontakte for å få gjort dette for deg, hvis man ikke har tiden eller kompetansen som kreves selv. Prisen ligger fra drøye 2000 kroner per time lydopptak. Det finnes også stadig flere dataprogrammer du kan bruke for å få dataprogrammet til å utføre transkriberingen for deg. Kvaliteten på transkripsjonsprogramvaren varierer imidlertid mye.

Transkripsjonsnøkler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.