Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 13 artikler om Immaterielle rettigheter

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

varemerkeEt varemerke er et kjennetegn du som næringsdrivende kan benytte for å skille dine varer og tjenester fra andres.

Varemerkene kan beskyttes ved registrering hos Patentstyret. Det er viktig at søknad om registrering utformes korrekt, og at mulige konflikter kartlegges og behandles på riktig måte. Ikke minst gjelder dette i utlandet, hvor forholdende kan avvike sterkt fra norske lover og bestemmelser.

Coca Cola® og Pepsi® er to kjente eksempler. Det ville være vanskelig å skille disse produktene fra hverandre dersom de ikke hadde ulike varemerker.

Det finnes ulike typer av varemerker, for eksempel:

 1. Ordmerker, for eksempel Freia og Bik Bok
 2. Figurmerker, for eksempel storken i Freia-logoen
 3. Slagord, for eksempel «Jordan vet hvordan» eller «Putt en tiger på tanken»
 4. Tall og bokstaver, for eksempel 4711 og IBM
 5. Vareutstyr, det vil si en vares innpakning eller spesielle form, for eksempel Coca Cola-flasken

Et varemerke kan bestå av tegn som gjengis grafisk. Det må ved hjelp av merket være mulig å skille ditt produkt/tjeneste fra andres. Dessuten må ikke varemerket kunne forveksles med noe som allerede finnes. Merker som kun angir varens art eller egenskaper ved varen, kan ikke registreres som varemerke, for eksempel filtermalt eller kokemalt dersom du selger kaffe.

En varemerkeregistrering varer i 10 år fra registreringsdagen. Registreringen kan fornyes hvert 10. år et ubegrenset antall ganger. Med andre ord kan en varemerkeregistrering vare evig!

Hvordan registrere varemerke?

Det er to måter du kan beskytte ditt varemerke på:

1. Registrering hos Patentstyret:

 • dersom du vil ha dokumentasjon for din rettighet,
 • dersom du ønsker vern for varemerket i hele landet.

2. Innarbeidelse:

 • Du kan bruke varemerket så lenge og i så stort omfang at det blir kjent som særlig kjennetegn for dine varer eller tjenester.
 • Innarbeidet vern oppnås bare innenfor det geografiske området varemerket er kjent som særlig kjennetegn.
 • Beskyttelse i form av innarbeidelse er mer usikkert enn registrering fordi retten vanskeligere kan bevises.

Dersom du ønsker å beskytte varemerket ditt i utlandet, må du søke i hvert enkelt land, eller bruke den internasjonale søknadsordningen Madridprotokollen. Ordningen gjør det enklere og billigere å oppnå vern for et varemerke i flere land.

Søknadsskjema

Ved søknad om varemerkeregistrering må du benytte et standardisert søknadsskjema fra Patentstyret. Dette skjemaet kan lastes ned fra Patentstyrets internettsider.

Tips

1. Husk alltid underskrift på søknaden!

2. På samme måte som for patent og design, gjelder en varemerkeregistrering hos Patentstyret bare i Norge.

3. Undersøk alltid om det finnes like eller lignende varemerker før du bruker tid og penger på å beskytte eller bruke det. Du kan ikke registrere et varemerke som andre allerede har registrert eller søkt registrert. Hvilke varemerker som er registrert, kan du sjekke hos Patentstyret eller hos de private patentbyråene.

Kilde: Oslo Teknopol

Du leser nå artikkelserien: Immaterielle rettigheter

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Design- og mønsterbeskyttelseOpphavsrett >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Immaterielle rettigheter
 • Patent
 • Design- og mønsterbeskyttelse
 • Varemerkebeskyttelse
 • Opphavsrett
 • Arbeidstageroppfinnelser
 • Domenenavn – virksomhetens identitet på Internett
 • IPR-strategi
 • Kartlegging av kjent teknikk
 • Patentkrenkelser
 • Bruk, salg og lisensiering av IP-rettigheter
 • Verdsettelse av patenter og patentporteføljer
 • Oppfølgingssøknader av patenter