Lightspeed webhotell

Å endre noe tar tid. Gjerne flere år. Det er også ressurskrevende. Ikke bare er endringer ofte kostbart, men endringer krever også store menneskelige ressurser i form av kompetanse, evner og ferdigheter som virksomheten kanskje idag ikke besitter.

3 planeggingsnivå

Dette gjør endringer til en strategisk beslutning i virksomhetens strategisk planlegging. En planlegging som strekker seg over tre tidsperioder som også endringsplanleggingen må strekke seg over:

  1. Strategisk planlegging – Langtidsplanlegging som trekker opp kursen for de neste 5 årene.
  2. Taktisk planlegging – Mellomlang planlegging som tar for seg de neste 1-2 årene
  3. Operativ planlegging – Korttidsplanlegging som omhandler hva virksomheten skal gjøre det kommende året.

Endringsplan for strategisk planlegging

Siden endringsledelse inngår i virksomhetens strategiske planlegging kreves det at vi utvikler en endringsplan som angir:

situasjon-mål-strategi

Dagens situasjon: 

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg