Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 15 av 41 artikler om Digtal markedsføring >> SEO


“Content is king”

Ingenting teller mer for rangeringen til en nettside i søkeresultatene til Google (SERP) enn selve innholdet til nettsiden. Du har sikkert hørt uttrykket:

CONTENT IS KING“!

Uttrykket er like gyldig idag som det var for 15 år siden. Google vet at brukerne deres kommer for å finne informasjon om ting de lurer på. De prioriterer derfor fortsatt nettsider som inneholder masse informasjon om søkeordet det blir søkt om. Den dagen de slutter med denne praksisen, er den dagen de mister flesteparten av brukerne sine. Content er og vil derfor alltid forbli “King” i søkemotorens algoritmer.

Ved hjelp av forskjellige teknikker og algoritmer, er Google blitt stadig flinkere til å gjenkjenne god, frisk og originalt innhold, og de legger stadig større vekt på dette når de skal rangere de ulike sidene de finner. Skal du gjøre deg opp noen forhåpninger om en første side plassering må siden ha et:

“Nytt (originalt), informativ, relevant og troverdig innhold”

Hold deg til temaet for nettsidens søkeord

Relevans er 1 av de 5 viktigste vurderingskriteriene til Google når de skal rangere nettsidene de finner. Bland derfor ikke forskjellig innhold i en og samme side, f.eks. omtale av personbiler og ferieturer på en og samme side. Dette skaper bare en side som ikke fremstår som en klar verken for søkeordet “personbil” eller “ferieturer“. Den vil derfor falle mellom to stoler og verken oppnå en førsteside plassering for “personbil” eller “ferieturer”. Rådet er derfor:

– Hold deg til et tema når du skriver en side.

Antall nettsted temaer

Ideelt sett bør hele nettstedet omhandle ett eller noen få utvalgte temaer som alle sidene i nettstedet omhandler. Dette gir alltid best rangering over tid. Noe som betyr at det er en dårlig strategi å utvikle et nettsted som omhandler både personbiler og ferieturer, da dette er to søkeord som ikke hører normalt sammen. Skriver du om både personbiler og ferieturer får Google problemer med å avgjøre om nettstedet er en tilbyder av personbiler eller ferieturer. Å bli indeksert som en tilbyder av både personbiler og ferieturer er imidlertid langt vanskeligere enn å bli indeksert for bare personbiler eller ferieturer. Dette fordi ingen andre nettsteder er registrert som tilbydere av både personbiler og ferieturer. 

Dette er et problem som f.eks. eStudie (dette nettstedet) har hatt mye problemer med, da dette er en e-læringsportal for en lang rekke merkantile fagområder. Å få Google til å være enig i dette har vært en lang vei å gå, da vi må skrive svært mange og lange nye originale tekster innenfor hvert nye fagområde vi inkluderer i portalen før Google begynner å rangere også dette nye fagområdet på linje med de øvrige fagområdene vi er indeksert under. 

Ikke gap over et for bredt område, hvor du begynner å skrive om sider om både hummer og kanari. Sannsynligvis vil dette bare resultere i at du ikke oppnår en topp-rangering på noen av temaene du ønsker å bli indeksert under.

Sørg for at hver side inneholder minst 500 ord

Hvor mye tekst siden bør ha for å få full “score” hos søkemotorene varierer noe fra søkemotor til søkemotor. Google krever mest tekst, mens Bing ikke legger like stor vekt på tekstmengden i en side. Bing ser ut til å ha foretrekke sider med 250-500 ord, mens Google krever mer enn 500 ord for å gi en side førsteside plassering, basert på tekstmengden. Ofte må du skrive rundt 2.000 ord for å få en topp-rangering i Google når du skriver om populære søkekriterier.

Anbefalingen er derfor at du sørger for at alle sider har minst 500 ord. Helst bør antall ord være over 1000 ord.

Hvor mange ord en side inneholder kan du fortløpende se nederst på siden i WordPress Dashbord mens du skriver. Se illustrasjonen under hvis du er usikker på hvor du kan se antall ord i en WordPress side.

Unngå “content scraping”

Gå ikke i fellen og legg ut piratkopiert materiale. Det vil si materiale som andre har opphavsrettigheten til. Sider som utelukkende er laget for å generere Adsense inntekter og som er automatisk kopiert fra andre nettsteder, gjennom en teknikk som kalles “content scrapping“, blir utestengt av Google, da teknikken benyttes utelukkende for å stjele rangering og trafikk fra andre.

Etter Google sine siste justeringer av sine søke algoritmer, har søkerobotene deres blitt enda flinkere til å fjerne og rangere ned nettsider som inneholder piratkopiert materiale. Dette er gjort for å blidgjøre myndighetene og de ulike interesseorganisasjonene rundt om i verden som prøver å beskytte folks opphavsrettigheter. Benytt verktøyet under for å sjekke hvor like to sider er, målt i prosent.

Søkeordet bør inngå i siden første overskrift

Google anser den første overskriften i siden som den viktigste overskriften. Denne overskriften bør markeres som en <h1>overskrift</h1>, da dette er den viktigste overskrift taggen.

Grupper innholdet i avsnitt med egne overskrifter

Gå igjennom teksten og tenk grundig igjennom hvordan du kan gruppere og organisere innholdet på nettsiden i flere avsnitt, med egne overskrifter som inneholder nettsidens søkeord. Overskrifter og avsnitt gjør det ikke bare enklere for de som besøker siden å finne det de leter etter, men øker også din rangering i Google hvis du alltid passer på å plassere nettsidens søkeord inn i flest mulig av disse overskriftene. Disse overskriften bør være markert som en <h2>overskrift</h2>.

Gjenta aldri deg selv igjen og igjen

Ikke tro du kan oppnå høy keyword density ved å skrive “domene”, “domene”, “domene” etter hverandre. Enten blir landingssiden utestengt eller så blir landingssiden lagt i bunnen av søkekriteriet. Dette fordi siden blir oppfattet som en “spammer“.

Skriv kort og konsist til leserne (målgruppen) og ikke til søkerobotene.

Dann deg et bilde av hvem du skal kommunisere med, og skriv teksten til denne personen. Skriv naturlig og sørg for at leseren finner teksten interessant. Ikke skriv for søkemotorene. Det er ikke de som skal lese siden din. Ord er dyrebare. Bruk så få av dem som mulig. Bruk ikke klisjeer, unødvendige fremmedord, stammespråk eller jåleord. Det er nesten ikke mulig å være for tydelig på web.

Det viktigste først (”den omvendte pyramiden”)

Plasser det du ønsker at brukerne skal få med seg helt i starten av teksten. Siden presenterer du detaljer og bakgrunnsinformasjon. Tenk tabloidavis, der skrives det alltid på denne måten. Bruk ingresser for å oppsummere hovedpoenget på toppen av siden. Pass på at dine viktiste søkeord på siden står angitt i de 2 første linjene på siden. Søkemotorene legger størst vekt på de 2-3 første linjene på siden når de skal beregne sidens relevans for søkeresultatet. Står ikke nøkkelordene i de to første linkene, vil du få en dårlig rangering.

Uthev viktige ord og setninger i BOLD, KURIV eller ved UNDERSTREKNING

Søkemotorene leter etter søkeordene når de scanner sidene dine. Har du en lang tekst skrevet i “normal”, så vil du få kreditt hvis du uthever nøkkelordene. Dvs. dine søkeord. Bruk derfor “BOLD”, “UNDERSKRIVET TEKST” og “KURSIV” for å utheve dine søkeord i brødteksten. Skriver du alt i bold, med underskrevet tekst eller kursiv, vil du ikke få noe kreditt av den. Men, hvis du har en lengre brødtekst i “normal” skrift, kan du utheve søkeordene dine med bruk av disse teknikkene eller i kombinasjon – avhengig av hvordan teksten din er bygd opp. Sørg bare for å utheve dine søkeord i brødteksten med “bold“, “understekning” eller “kursiv“, men ikke overdriv. Det virker mot sin hensikt. Søkemotorene oppfatter disse taggene kun som viktige, hvis resten av teksten er skrevet i “normal”.

Bruk av større skrift

Google vektlegger kun bold taggen, mens Bing vektlegger økning av skriftstørrelsen i brødteksen.

Bruk lister og punkter

Dette påvirker ikke søkemotorenes rangering av ditt nettsted, men gjør det enklere for dine lesere å skumme og lese ditt innhold.

Legg deg på en keyword density på rundt 5%

Keyword density er et mål for hvor mange prosent av sidens ord som inneholder sidens nøkkelord. Tidligere var dette et viktig rangeringkriterie, men ettersom Google har endret sine algoritmer har Keyword Density fått mindre betydning enn tidligere.

Keyword density brukes idag hovedsakelig til å avgjøre hva som er sidens nøkkelord eller søkeord om du vil, eller sagt på en annen måte. Google bruker keyword density idag til å få bekreftet eller avkreftet at de søkeordene de finner i sidens title-tag og H1/H2-tag er sidens viktigste søkeord.

Finner Google f.eks følgende title-tag og H1 tag i en side: “Bestill et domene eller webhotell“, vil de automatisk registrere “bestill”, “domene” og “webhotell” som tre potensielle søkeord for denne siden, mens ordene “et” og “eller” blir utelatt fordi de er såkalte “stopp ord”. For å avgjøre om denne siden tar for seg søkeordene “bestill”, “domene” og “webhotell” vil de sjekke sidens keyword density. Hvis keyword density for “bestill” f.eks. er 1%, mens søkeordene “domene” og “webhotell” har  en keyword density på henholdsvis 2% og 7% vil Google gå ut ifra at siden først og fremst handler søkeordet “webhotell” og ikke “bestill” “domene”, da keyword density for disse to søkeordene var såpass lav i forhold til søkeordet “webhotell” som dominerer teksten. Dette er slik søkemotorene svært forenklet tenker og vurderer en side.

Google har et ideal på 5% søkeordtetthet (Keyword density). Det betyr at søkeordet kan benyttes 10 ganger i en tekst på 200 ord. Husk bare på at Google ser all tekst på siden og inkluderer menyer, alt-tekst o.l. når søkeordtettheten skal beregnes.

Prøv bare ikke å overoptimalisere nettsiden din. Inneholder nettsiden en keyword density på 10-20% vil Google se på dette som et forsøk på å “jukse” seg til en bedre plassering enn nettsiden fortjener og den vil dermed bli straffet istedenfor å “booste” rangeringen. Med andre ord gi en motsatt effekt enn ønsket. Glem aldri dette. Du er herved advart!

Meta-tags

Foruten at du må fokusere på selve innholdet er det samtidig viktig at du tenker igjennom hvordan du bruker sidens meta-tags, da dette også påvirker sidens rangering og click-through rate. De meta-tagsen du spesielt bør tenke igjennom er:

Tidligere gikk søkemotoroptimalisering stort sett ut på å optimalisere nettstedet og nettsidens meta-tagger. Slik er det ikke lenger. Meta-taggene har fortsatt stor betydning. Spesielt gjelder dette sidens:

 • TITLE-tag: Sidens overskrift. Synlig i nettleserens blå skrift når siden er aktiv og brukes som klikkbar overskrift i søkeresultatene til søkemotorene
 • Meta-description: Brukes som beskrivende tekst under title-taggen i søkemotorenes presentasjon av søkeresultatet.
 • Ankertekst: Tekst som brukes til å beskrive en link (hvor den fører hen)
 • ALT-tag: Alternativ tekst til bilder. Vises når musa føres over et bilde eller hvis et bilde ikke kan vises av ulike årsaker
 • REL=”NO FOLLOW”: En meta-tag som forteller søkerobotene at de ikke skal følge linken eller telle den med som en utgående link.

Disse meta-tagsene vil vi ta for i de påfølgende artiklene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digtal markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Call to action (CTA)SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SEO rangering : Hva vektlegger Google ?
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • SEO : Konvertering – >> avgjør nettstedets lønnsomhet
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • Add-url : Få nettstedet indeksert i Google
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • SEO mål og aviksanalyser
 • SEO : Valg av søkeord
 • Landingsside
 • Call to action (CTA)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene dine jevnlig
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!