Domene og webhotell fra OnNet.no

Aktivitetsbasert kalkulasjon, eller Activity Based Costing, ofte forkortet ABC-kalkulasjon, ble utviklet på 1980-tallet fordi de tradisjonelle kalkylemetodene ikke var nøyaktige nok i en del sammenhenger. Vi kan kanskje si at andelen av indirekte kostnader økte med økende automatisering og at dette fikk frem behovet for bedre kalkylemetoder.

Hva er ABC-kalkulasjon?

ABC-kalkulasjon forsøker å ta hensyn til at kostnadsbildet er kompleks og fordele de indirekte kostnadene mer nøyaktig enn det tradisjonelle metoder gjør.

Fokuset ligger ikke på å fordele alle indirekte kostnadene på produktene (slik som for eksempel selvkostmetoden), men å sette pris på hva det faktisk koster å utnytte ressurser i støtteavdelingene. På denne måten vil produkter bli belastet med hva de faktisk forbruker av ressurser i bedriftenes avdelinger (Kaplan og Atkinson, 1998, s 97).

Kostnadsfordeling

Hvordan kostnadsfordeling foregår i henhold til ABC, kan vises ved hjelp av følgende figur:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss