Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 11 artikler om Mål – strategi – analyse

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Hva er taktikk?

Taktikk kommer fra gresk «taktike» og er opprinnelig militært vokabular i betydningen «å organisere og lede tropper». 

Taktikk er et begrep som henger nøye sammen med strategi. Forskjellen på taktikk og strategi ligger i perspektivet: Strategi er rettet mot å oppnå overordnede og langsiktige mål, mens en taktikk er mer kortsiktig og rettet mot å oppnå delmål og de handlingsvalgene og handlingsmønstrene vi følger i den hensikt å overvinne en gitt motstander.

Carl von Clausewitz (1780–1831) definerte begrepene strategi og taktikk i boken «Vom Kriege» (Om Krig) slik:

Strategi er «kunsten å utnytte et slag til å vinne en krig», mens taktikk er «kunsten å utnytte troppene til å vinne et slag».

Eller som han forklarer:

“Dersom krig var en enkel handling, ville det ikke vært noe behov for en oppdeling i delaktiviteter. Imidlertid er krigshandlinger sammensatt av et større eller mindre antal delaktiviteter som er komplette i seg selv. Dette kalles slag (…). Ut fra dette kan to totalt forskjellige arbeidsområder identifiseres. Det er årsaken til og gjennomføringen av de enkelte slagene, og det andre er kompinasjonen av dem sett i lys av det overordnede målet for krigen. Det første blir kalt taktikk og det andre strategi.”

Løst sagt kan det slås fast at strategi er å gjøre de riktige tingene, mens taktikk er å gjøre tingene riktig. Slik vil strategi alltid være overordnet taktikk, siden et tiltak eller aktivitet som utføres på riktig måte, vil ikke gi måloppnåelse hvis det er feil tiltak eller aktivitet fra begynnelsen av.

De to begrepene glir imidlertid over i hverandre avhengige av perspektivet som brukes. Det som for toppledelsen i en virksomhet kan bli sett på som taktikk, kan for en avdelingsleder være strategi.

Program og handlingsplaner

Siden taktikken kun angir handlingsmønstrene og handlingsvalgene som skal sikre at virksomheten vinner sine slag i kampen om kundene, leverandørene og myndighetenes gunst, må denne taktikken til slutt operasjonaliseres i et eller flere programmer som angir hvilke enkelttiltak og aktiviteter som skal gjennomføres som en del av taktikken, når og hvor dette skal gjennomføres, av hvem og med hvilke resultat? 

Handlingsplanene i aktivitetsprogrammet er dermed det siste og laveste planleggingnivået i denne sammenheng.

Du leser nå artikkelserien: Mål – strategi – analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mintzberg`s 10 strategi skolerMålkort (styringskort) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Mål (målsetning)
 • SMART mål
 • HD Cord mål – 6 generelle krav til et mål
 • Systematisk målformulering
 • Strategi
 • Strategi i et historisk perspektiv
 • Strategi som praksis
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Taktikk
 • Målkort (styringskort)
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.