Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er taktikk?

Taktikk kommer fra gresk «taktike» og er opprinnelig militært vokabular i betydningen «å organisere og lede tropper». 

Taktikk er et begrep som henger nøye sammen med strategi. Forskjellen på taktikk og strategi ligger i perspektivet: Strategi er rettet mot å oppnå overordnede og langsiktige mål, mens en taktikk er mer kortsiktig og rettet mot å oppnå delmål og de handlingsvalgene og handlingsmønstrene vi følger i den hensikt å overvinne en gitt motstander.

Carl von Clausewitz (1780–1831) definerte begrepene strategi og taktikk i boken «Vom Kriege» (Om Krig) slik:

Strategi er «kunsten å utnytte et slag til å vinne en krig», mens taktikk er «kunsten å utnytte troppene til å vinne et slag».

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss