Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Bakgrunn

Målstyring eller “Managment By Objectives” er en videreutvikling av tanken bak kvalitetsirklene som ble utviklet i Japan i 1960- og 70 – tallet. Teorien er en kognitiv motivasjonsteori

Å arbeide mot et bestemt mål er en viktig motivasjonsfaktor i følge målstyringsteorien. Klare konkrete mål forteller oss hva vi trenger å gjøre og hvilken innsats som er nødvendig for å komme dit. De viktigste prinsippene her er at spesifikke mål fremmer ytelse bedre enn generelle mål, at vanskelige mål har større motiverende kraft enn lette mål dersom de blir akseptert, og at graden av tilbakemelding styrer graden av ytelse signifikant. Dette er de samme prinsippene som gjelder for målsetningsteorien.

For at disse målene skal virke motiverende må de samordnes, og alle i organisasjonen må ha en god forståelse for hvilke spesifikke målsetninger som det skal arbeides imot. For å klare dette benytter vi systematisk målstyring, også kalt MBO (MBO= Management by Objektives).

En viktig tanke bak MBO er at det skal ikke være nødvendig å tilpasse mennesker og oppgaver til forehåndsbestemte firkanter. Oppgavene skal diktere menneskene, deres plassering på kartet, deres funksjon så vel som forholde til andre på kartet. Her skal funksjon følge form – ikke omvendt.


Grunnpilarer

I de fleste målstyringsprogrammer er det tre grunnleggende trinn som vi kommer tilbake til:

  1. Målsetting
  2. Iverksetting
  3. Evaluering (mål nådd)

Utfallet er ofte avhengig av hvor realistiske og hvor krevende målsetningene er, målene bør være spesifikke, konkrete, positive og så vanskelige som mulig i forhold til de ressursene og mulighetene som eksisterer for å nå dem.

Hva er målstyring?

MBO er en “merkelapp” på en ledelsesform hvor bedriften og de ansatte arbeider mot avtalte mål. Det legges vekt på å skape en integrering mellom virksomhetens totale mål og de enkeltes arbeidsmål. Arbeidsformen skal gi den enkelte en reell mulighet til å kunne påvirke egne mål og dermed også få tilfredsstilt egne behov som egenutvikling og selvrealisering.

De viktigste formålene med målstyring er følgende;

  • å gjøre organisasjonen mer mål- og resultatorientert i motsetning til aktivitets- og regelorientert
  • bedre ressursutnyttelse gjennom økt produktivitet og effektivitet
  • å etablere en kobling mellom mål, planer, styring og kontroll
  • å påvirke de ansattes ressursdisponeringsatferd

Resultatrettet/målrettet ledelse bygger på en filosofi og tankegang som legger vekt på;

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss