Domene og webhotell fra OnNet.no

Familie

Hva er en familie?

Familie er en gruppe mennesker som er knyttet sammen gjennom slektskap, ekteskap eller adopsjon. Familier utgjør grunnlaget for sosial struktur i samfunnet og gir støtte, omsorg og kjærlighet til sine medlemmer. Det finnes ulike typer familiekonstellasjoner, inkludert kjernefamilier, storfamilier, stefamilier og eneforeldre-familier.

Familien spiller en avgjørende rolle i menneskers liv, og dens struktur og dynamikk kan variere betydelig mellom ulike kulturer og samfunn.

Kjennetegn ved en familie

Klassiske kjennetegn ved en familie er:

  • Genetisk bestemt: Vi kan velge våre venner, men ikke vår familie. De er genetisk bestemt. Ekteskap kommer og går, men det skal mye til for å bryte opp båndene mellom foreldre og barn, og barn imellom. Blod er tykkere enn vann er et et uttrykk som heter.
  • Tillit: Tilliten familiemedlemmene har til hverandre er det som holder familien sammen. Vi vet at vi kan stole på vår familie. De er de siste som vil svikte oss.
  • Kjærlighet og omsorg: Familiemedlemmer gir emosjonell støtte, kjærlighet og omsorg til hverandre.
  • Sammenhold: Familier har ofte sterke bånd og en følelse av tilhørighet som gir trygghet og stabilitet. 
  • Støtte: Familiemedlemmer hjelper hverandre i utfordrende tider, enten det er økonomisk, emosjonelt eller praktisk.
  • Tradisjoner og verdier: Familier overfører tradisjoner, kultur og verdier fra en generasjon til den neste.
  • Ansvar: Familiemedlemmer har ansvar for hverandres velvære, særlig når det gjelder barn, eldre og syke.

Primærsosialiserer

Vår nærmeste familie er våre primærsosialiserere. Når vi blir født kan vi ingenting. Alt vi lærer de første årene lærer vi fra vår mor, far og søsken. Det skaper en tillit, lojalitet og et bånd som er vært vanskelig å bryte.

Den amerikanske sosiologen Parsons (1902 – 1979) mente at familien står i en særklasse fordi relasjonene mellom medlemmene er bestemt av tilhørighet isteden for av fortjeneste. Barn mottar kjærlighet og beundring ganske enkelt fordi de er barn av bestemte foreldre. Andre steder må de gjøre seg fortjent til respekt og kjærlighet gjennom det de utretter.

Fellesnevneren i en familie er “felles gener og historie” som vi får overlevert av våre foreldre og forbedre. Vi har alle også ett innebygd “mors” og “fars” instinkt som gjør at det raskt utvikles et følelsesmessig bånd mellom “mor/far” og “barn” som er så sterkt at det omtrent er ubrytelig, uansett hva som skjer mellom dem. 

Danner vårt selvbilde, verdigrunnlag, grunnholdninger og styrer adferden

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss