Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er symbolsk ledelse?

Symbolsk ledelse er:

En fellesbetegnelse for ledelseteorier som prøver å styre atferden i en organisasjon gjennom målrettet bruk av organisasjonskulturen, virksomhetens verdigrunnlaget, artifaktene og symbolene i organisasjonskulturen.

Symbolsk ledelse er spesielt synlig i organisasjoner med utydelige mål, høy endringstakt og usikker teknologi. Den symbolske rammen er derfor til stor hjelp for å forstå dynamikken i folkevalgte forsamlinger, offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, religiøse ordener, helseinstitusjoner og vanlige bedrifter (Bolman/Deal-94).

For mennesker med rasjonelle briller kan tankegangen i den symbolske rammen synes søkt og bisarr, men erfaring viser at den symbolske rammen ofte gir uttrykk for den “livsvisdom” som har samlet seg i årenes løp (Bolman/Deal-94).

Den symbolske rammen gir mening til innholdet i organisasjonen. Her fokuserer vi på hvordan mennesker leter etter mening i en ellers så kaotisk verden og hverdag. Mening er ikke noe som blir gitt, men det er noe som hver enkelt selv skaper. Siden det er de ansatte som tolker handlingen, må vi også være klar over at samme handling kan få mange ulike fortolkninger og utfall. Dette er imidlertid ikke så viktig innen denne fortolkningsrammen, da vi her ikke ser på selve handlingen men på handlingenes betydning og situasjonen de ble utført i.

Den symbolske rammen

Den symbolske rammen støtter seg på teoriene innenfor fagfeltet statsvitenskap, sosial- og kulturantropologi, og forkaster de forutsetningene om rasjonalitet som opptrer i de andre fortolkningsrammene. Sentralt i den symbolske rammen står begrep som mening, anskuelser og tro ved at fortolkningsrammen baserer seg på fortolkning og bruk av;

visjoner, symboler, karisma, fantasi, kreativitet, evnen til å inspirere og oppmuntre sine medarbeidere.

Den symbolske lederen ser på organisasjonen som en stamme, et teater eller et karneval. Fra denne synsvinkelen er organisasjoner ikke noe som drives av regler, strategi og ledelseform, men av:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.