Medledelse

Medledelse er et begrep som ofte brukes som en motpol til maktledelse. Medledelse er en ledelseform hvor den som leder og blir ledet er enige om sine roller. Noe som er viktig, da en leder ikke kan tvinge frem medledelse hos dem de leder. Myndigheten til å lede dem er noe de må få av dem ved at de gir lederen sin tillit.

I følge Beyers er medledelse å foretrekke fremfor maktledelse, da medledelse gjør at de ansatte for tatt del i makten i større grad enn ved maktledelse, hvor alle avgjørelser blir tatt av den som formelt har makten. Beyer mener også at medledelse føre til en mer effektfull organisasjon enn maktledelse.

Medledelse og selvledelse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.