Kommunikasjonsmål

Kommunikasjonsmål

Hva er et kommunikasjonsmål?

Et kommunikasjonsmål skal:

beskrive hva virksomheten vil oppnå med kommunikasjonen i en planperiode, både kvalitativt og kvantitativt.

Med dette menes:

  • hva (kvalitativt) virksomheten skal være kjent for
  • hvor (kvantitativt) kjent virksomheten skal være i gitte markedssegmenter og hvilke assosisasjoner og holdninger kundene skal gjøre seg når de kommer i kontakt med virksomheten eller virksomhetens verditilbud (produkter og tjenester)

Kommunikasjonmålenes formål er:

å fortelle hvilke kommunikasjonsoppgaver som skal løses og hvilken effekt virkemiddelbruken skal gi

Hvorfor trenger vi et kommunikasjonsmål?

Svart på dette spørsmålet kan besvares slik:

Mangler kommunikasjonen et konkret målsetning er det også umulig å vite hva markedskommunikasjon tiltakene vi iverksetter faktisk skal oppnå. Noe som resulterer lett i en katastrofe, da det ikke blir samsvar mellom det virksomheten “er, gjør og sier“. Samtidig som viktige kommunikasjonsoppgaver for å bringe kundene gjennom kjøpsprosessen ikke blir løst, med det resultat at kundene ikke kjøper verditilbudet. Mesteparten av pengene vi bruker på markedskommunikasjon blir dermed stort sett bortkastet og en ulønnsom investering.

Dette er det viktig å forstå siden kommunikasjonsmålet er det som gir tenkingen og handlingene våre en retning å jobbe mot.

Selve begrepet kommunikasjonsmål kan defineres som:

Forskjellen mellom ønsket og opplevd tilstand for noe som kan løses gjennom kommunikasjon

Uten et klart definert mål for kommunikasjonen er det også umulig å måle effekten av kommunikasjonstiltaket vi iverksetter, da vi ikke vet når målet er nådd eller ikke. Mangler vi et klart definert mål er det derfor også umulig å evaluere tiltaket og lære av de feilene og suksessene vi gjør og bruke denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst og suksess.

Helhetlig tenkning

Ettersom effekten av det virksomheten gjør ikke vurderes av kundene ut i fra enkelttiltakene virksomheten gjør, men ut i fra en helhetsvurdering de gjør seg opp over tid, gjennom å se på hvor godt samsvar det er mellom det virksomheten er, gjør og sier, må vi tenke på helhetsinntrykket virksomheten gir istedenfor å fokusere på enkeltkomponentene. Dette krever helhetlig tenking hvor alt skal være konsistent og bygge opp under hverandre mot en overordnet visjon. Konkrete mål for hvert enkelt enkeltaktivitet er derfor nødvendig for å sikre helhetlig helhetlig kommunikasjonsarbeid.

Markedskommunikasjonen må med andre ord ses og vurderes i sammenheng med alt annet virksomheten er, gjør og sier for å skape et ønsket helhetsinntrykk av virksomheten.

Strategiske-, taktiske- og operative mål

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.