Domene og webhotell fra OnNet.no

Den offentlige forvaltningen tar også rettslige avgjørelser på en rekke områder, og siden de er spesialister på sitt felt, velger dommerne ofte å se på hvordan de har løst lignende saker. F.eks. ved å se på vedtak fattet av Markedsrådet, Forbrukerombudet, Datatilsynet og Konkurransetilsynet.

Forbrukerrådet

Mens Konkurranseutvalget skal regulerer forholdet næringsdrivende seg i mellom, er Forbrukerrådet et utenomrettslig organ som skal beskytte forbrukerne. Forbrukerrådet mottar både skriftlige og muntlige henvendelser, men praktiserer regelen at en hendvendelse bare tas opp til behandling dersom kjøperen har reklamert til selgeren. Dreier problemstillingen seg om kundetilfredshet/misnøye kan det ofte være lurt å ta kontakt ved Forbrukerrådet. Ofte kan man gjennom en samtale med dem raskt skaffe seg et overblikk over hvor skoen trykker og hva forbrukerne er misfornøyd med. Dessuten sitter de inne med mye dokumentasjon.

Forbrukerombudet (FO)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.