Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Selve verdibegrepet er svært diffust og omfatter derfor en lang rekke verdityper som ikke har noen direkte tilknytning til hverandre.

For å ikke gå vil i jungelen er det derfor viktig at vi lærer oss de viktigste verditypene, slik at vi enkelt kan skille dem fra hverandre i vårt arbeid.

Hva er en verditype?

Med verditype menes:

En gruppe beslektede verdier som hører homogent sammen, og som er hetrogene i forhold til andre verdityper


Hvilke verdityper finnes?

Det fins mange forskjellige former og typer verdier. F.eks. kan vi skille mellom åpne/skulte, økonomiske, materielle, prinsipielle, økologiske, politiske, estetiske og moralske verdier. Eksempel på moralske verdier kan være: lykke, kjærlighet, tillit, rettferdighet, ærlighet, solidaritet og brorskap.

Subjektive og objektive verdier

Alle disse verdikategoriene kan så videre deles opp i subjektive verdier som har betydning for den enkelte og objektive verdier som er viktige for flere og som kan beskrives ut i fra en felles forståelse av begrepet. Innenfor verdibasert ledelse er vi opptatt av de objektive verdiene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss