Verdityper – Hvilke verdityper finnes?

Selve verdibegrepet er svært diffust og omfatter derfor en lang rekke verdityper som ikke har noen direkte tilknytning til hverandre.

For å ikke gå vil i jungelen er det derfor viktig at vi lærer oss de viktigste verditypene, slik at vi enkelt kan skille dem fra hverandre i vårt arbeid.

Hva er en verditype?

Med verditype menes:

En gruppe beslektede verdier som hører homogent sammen, og som er hetrogene i forhold til andre verdityper

Hvilke verdityper finnes?

Det fins mange forskjellige former og typer verdier. F.eks. kan vi skille mellom åpne/skulte, økonomiske, materielle, prinsipielle, økologiske, politiske, estetiske og moralske verdier. Eksempel på moralske verdier kan være: lykke, kjærlighet, tillit, rettferdighet, ærlighet, solidaritet og brorskap.

Subjektive og objektive verdier

Alle disse verdikategoriene kan så videre deles opp i subjektive verdier som har betydning for den enkelte og objektive verdier som er viktige for flere og som kan beskrives ut i fra en felles forståelse av begrepet. Innenfor verdibasert ledelse er vi opptatt av de objektive verdiene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.