Domene og webhotell fra OnNet.no

Etter hvert som prosessledelse har blitt mer populært har organisasjoner etterspurt et rammeverk for å måle i hvor stor grad de er prosessorientert, og veien videre for å bli en perfekt prosessorientert organisasjon (Jeston & Nelis, 2008).

Hva er prosessmodenhet?

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse. Modne organisasjoner oppnår styrte, forutsigbare og effektive prosesser, mens umodne organisasjoner beskrives som usystematiske i prosessarbeidet og funksjonelt inndelte (Harmon, 2004).

Teorien bak prosessmodenhet er at prosessmodne organisasjoner lykkes med prosessarbeidet og oppnår velfungerende prosesser. Velfungerende prosesser vil igjen bidra til velfungerende organisasjoner (Iden, 2013). Iden (2013) definerer organisasjoners samlede evne til prosessledelse som prosessledelseskapasitet og fremstiller sammenhengen som vist i figuren under.

Figur – Sammenhengen mellom prosessledelseskapasitet, velfungerende
prosesser og bedrifter (Iden, 2013, s. 181)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.