Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Etter hvert som prosessledelse har blitt mer populært har organisasjoner etterspurt et rammeverk for å måle i hvor stor grad de er prosessorientert, og veien videre for å bli en perfekt prosessorientert organisasjon (Jeston & Nelis, 2008).

Hva er prosessmodenhet?

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse. Modne organisasjoner oppnår styrte, forutsigbare og effektive prosesser, mens umodne organisasjoner beskrives som usystematiske i prosessarbeidet og funksjonelt inndelte (Harmon, 2004).

Teorien bak prosessmodenhet er at prosessmodne organisasjoner lykkes med prosessarbeidet og oppnår velfungerende prosesser. Velfungerende prosesser vil igjen bidra til velfungerende organisasjoner (Iden, 2013). Iden (2013) definerer organisasjoners samlede evne til prosessledelse som prosessledelseskapasitet og fremstiller sammenhengen som vist i figuren under.

Figur – Sammenhengen mellom prosessledelseskapasitet, velfungerende
prosesser og bedrifter (Iden, 2013, s. 181)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss