Domene og webhotell fra OnNet.no

AIDA modellen

AIDA-modellen er verdens eldste kommunikasjonsmodell, og er en kommunikasjonsmodell som forteller oss hvilke kommunikasjonshindringer vi må overvinne underveis for å nå vårt mål med et kommunikasjonsforøk. F.eks. oppnå en ønsket effekt av en kampanje eller annonse. Modellen er også mye brukt innenfor salg for å forklare salgsprosessen.

Modellen består av følgende steg:

  1. Attention (Oppmerksomhet)
  2. Interest (Interesse)
  3. Desire (Ønske)
  4. Action (Handling)

Kritikken som reises mot denne modellen er at den er for lite kundeorientert og for mye salgsorientert. Kritikerne hevder, med rett, at salg er langt mer enn å bare få orderen, men modellen er et godt utgangspunkt for å forstå hvilke faser selgeren må gjennom for å få en aksept av kunden.

AIDAS modellen

AIDA-modellen er etter hvert blitt utvidet med et siste trinn “Satisfaction” som forteller hvilket resultat kommunikasjonsprosessen skal gi. AIDA-modellen er dermed blitt utvidet til å bli en AIDAS-modell.

Modellen består av følgende trinn:

aidas-modellen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.