agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 8 artikler om Kommunikasjonsmodeller

    Denne artikkelen er del 2 av 11 artikler om Salgsprosessen

Annonse

AIDA modellen

AIDA-modellen er verdens eldste kommunikasjonsmodell, og er en kommunikasjonsmodell som forteller oss hvilke kommunikasjonshindringer vi må overvinne underveis for å nå vårt mål med et kommunikasjonsforøk. F.eks. oppnå en ønsket effekt av en kampanje eller annonse. Modellen er også mye brukt innenfor salg for å forklare salgsprosessen.

Modellen består av følgende steg:

 1. Attention (Oppmerksomhet)
 2. Interest (Interesse)
 3. Desire (Ønske)
 4. Action (Handling)

Kritikken som reises mot denne modellen er at den er for lite kundeorientert og for mye salgsorientert. Kritikerne hevder, med rett, at salg er langt mer enn å bare få orderen, men modellen er et godt utgangspunkt for å forstå hvilke faser selgeren må gjennom for å få en aksept av kunden.

AIDAS modellen

AIDA-modellen er etter hvert blitt utvidet med et siste trinn “Satisfaction” som forteller hvilket resultat kommunikasjonsprosessen skal gi. AIDA-modellen er dermed blitt utvidet til å bli en AIDAS-modell.

Modellen består av følgende trinn:

aidas-modellen

AIDAS modellen forteller oss at vår første utfordring er å tiltrekke oss målgruppens oppmerksomhet (Attenion). Blir de ikke oppmerksomme på virkemidlet (budskapet), vil påvirkningforsøket mislykkes.

Lykkes vi med å tiltrekke oss målgruppens oppmerksomhet, er neste utfordring i å få dem så interessert (Intrest) i budskapet at de får lyst til å lese videre. Målet med denne lesningen er å utvikle et ønske (Desire) fra leserne eller tilhørerne som er så sterkt at det oppstår et ønske om å foreta seg en handling (Action). F.eks. bestille en katalog, kjøpe et produkt, endre holdning eller mening om noe.

Klarer man å utvikle et ønske som er så sterkt at det oppstår en handling, vil handlingen medføre et resultat (Satisfaction) for mottakeren. Enten så blir deres forventninger innfridd eller så blir de misfornøyd. Blir deres forventninger innfridd oppstår kundetilfredshet som igjen vil utvikle seg til kundelojalitet hvis kundene følges opp og blir minnet på verditilbudets eksistens.

De virkemidlene du har til rådighet for å oppnå disse kommunikasjonseffektene kan oppsummeres slik:

1. OPPMERKSOMHET

Oppmerksomhet kan skapes gjennom dominans og/eller kontrast i forhold til omgivelsene stimuli presenteres i. Dominans og kontrast kan imidlertid skapes på svært mange måter. F.eks. gjennom:

 • Utforming/farger/størrelse/layout
 • Dramatikk i tekst/bilde
 • Lyd og bevegelse

2. INTERESSE

Interessen kan vekkes på flere måter. De viktigste interesse elementene er antagelig:

 • Format/Dominans
 • Relevant overskrift, tekst og bilde for målgruppen
 • Produktløfte/opplevelsen
 • Prisen

3. TROVERDIGHET (forløperen til ønsket)

Å skape troverdighet er normalt den vanskeligste delen, og selve forutsetning for at målgruppen skal utvikle et så sterkt ønske (Desire) at målgruppen foretar seg en, for deg, positiv handling (F.eks. kjøper det du har å tilby). Erfaring viser imidlertid at følgende elementer ofte kan være med på å skape troverdighet:

 • Kjent vare
 • Kjent produsent
 • Henvisning til troverdige brukere
 • Språket og argumentasjonsteknikk

4. HANDLING

For å utløse en handling (kjøp) hos mottakerne må de få:

 • Et akseptabelt tilbud/priser
 • Nok informasjon for å kunne treffe en beslutning
 • Tilstrekkelig mange alternative handlingsmåter. Foruten skjemaer som mottakerne kan fylle ut, bør det også være en henvisning til bedriftens nettsted og nærmeste forhandler/utsalgssted. Ikke glem telefon, e-post og post adresse.

Hvordan den kreative strategien legges opp, er i stor grad avhengig av hvilken grunnleggende filosofi de som får i oppgave å lage den kreative strategien jobber etter.

Når det gjelder kreativitetens betydning i den kreative strategien sier Dinamo:

“Det er kreativiteten i reklamen som kommuniserer med oss mennesker, ikke briefen eller strategien. Kreativiteten i reklamen gjør at vi legger merke til,  blir involvert og forstår (dekoding) kommunikasjonen. Den tillegger også kommunikasjonen en mening som har verdi for målgruppen og overfører meningene til produktet (merkevaren). Kreativiteten fører til at vi gidder å bruke tid på kommunikasjonen, og ikke minst vekker den følelsene våre (Per Ivar Grennes DDB Oslo).

Kreativitet er imidlertid ikke noe mål i seg selv, men et helt sentralt element for å nå et mål. Derfor er kreativitet noe som må gjennomsyre hele strategien.

Creativity is seeing the same thing as everybody else but thinking something different”  (Fillis and McAuley)”

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsmodeller

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Den tegnorienterte kommunikasjonsmodellenHierarki av effekter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsmodell
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Den tegnorienterte kommunikasjonsmodellen
 • AIDA – og AIDAS – modellen
 • Hierarki av effekter
 • S-O-R modellen (kommunikasjonseffekter)
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Du leser nå artikkelserien: Salgsprosessen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SalgsprosessenÅpningen (førsteinntrykket) avgjør resultatet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Salgsprosessen
 • AIDA – og AIDAS – modellen
 • Åpningen (førsteinntrykket) avgjør resultatet
 • Behovsanalysen i salg
 • Spørreteknikk
 • Presentasjonsteknikk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Behandling av innvendinger
 • Møteledelse
 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk
 • Avslutningsteknikker i salg