Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

Budskapet (kodene) må ikke bare tilpasses mottakernes basiskunnskaper, erfaringer, verdier, holdninger og interesser. Budskapet (kodene) må også tilpasses signalene som skal brukes av kanalen som skal spre budskapet til mottakerne. Ulike kanaler benytter ulike signaltyper og gir dermed ulike budskapmuligheter.

Alle mediakanaler har sine egenarter, fordeler, ulemper og begrensninger. Det er f.eks. ikke mulig å bruke bilder, farger o.l. i en radio, mens trykte budskap ikke gir mulighet for lyd og levende bilder.

Siden kodene som utgjør budskapet kan være av mange forskjellige karakterer, alt ettersom hvilken kanal man velger, er det vanlig å operere med et begrep som vi kaller “signal“.

Signalene angir kodetypen som benyttes i kommunikasjonsprosessen. Velger man telefonen som mediakanal, vil lydsignalene som går gjennom telefonnettet være signalene i kommunikasjonsprosessen. Velger man å trykke budskapet, vil bokstavene man velger å bruke være signalene man sender osv. En grovsortering går mellom grafiske-, analoge- og digitale signaler. Sammenhengen mellom medietype og signaltype er vist under:

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjellerMediekanal og medium >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen