Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

Budskapet (kodene) må ikke bare tilpasses mottakernes basiskunnskaper, erfaringer, verdier, holdninger og interesser. Budskapet (kodene) må også tilpasses signalene som skal brukes av kanalen som skal spre budskapet til mottakerne. Ulike kanaler benytter ulike signaltyper og gir dermed ulike budskapmuligheter.

Alle mediakanaler har sine egenarter, fordeler, ulemper og begrensninger. Det er f.eks. ikke mulig å bruke bilder, farger o.l. i en radio, mens trykte budskap ikke gir mulighet for lyd og levende bilder.

Siden kodene som utgjør budskapet kan være av mange forskjellige karakterer, alt ettersom hvilken kanal man velger, er det vanlig å operere med et begrep som vi kaller “signal“.

Signalene angir kodetypen som benyttes i kommunikasjonsprosessen. Velger man telefonen som mediakanal, vil lydsignalene som går gjennom telefonnettet være signalene i kommunikasjonsprosessen. Velger man å trykke budskapet, vil bokstavene man velger å bruke være signalene man sender osv. En grovsortering går mellom grafiske-, analoge- og digitale signaler. Sammenhengen mellom medietype og signaltype er vist under:

Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjellerKommunikasjonskanal, mediekanal og medium >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Kommunikasjonskanal, mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.