Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 14 artikler om Markedssegmentering

Tid er et annet mye brukt segmentering kriterium i mange bransjer og situasjoner. Tidssegmentering vil si at vi segmenter (deler opp) markedet basert på ulik tidskriterier som:

 1. Sesong (Høysesong/lavsesong, Vinter/vår/sommer/høst osv)
 2. Måned (Januar, februar, mars osv)
 3. Uke (Uke 1, 2, 3 osv)
 4. Dag (Mandag, tirsdag, onsdag osv)
 5. Klokkeslett og tid på døgnet (morgen, dag, kveld, natt)

Et høyfjellshotell har ulike målgrupper avhengig tid på året. I vinterhalvåret er skiturister den viktigste målgruppen, mens jegere kanskje er den viktigste på høsten og vandrere den viktigste i sommermånedene.

For en restaurant er tid på døgnet kanskje det viktigste segmentering kriteriet. På dagtid er kanskje lunchgjester og kurs/konferanse gjester den viktigste målgruppen, mens par som ønsker en romantisk middag er den prioritert målgruppen på kveldstid.

I likhet med geografi, er tid alene som regel lite egnet som segmentering kriteriet fordi tidsdimensjonen sier lite om målgruppens atferd, holdninger, preferanser, behov og problem.

I kombinasjon med andre segmentering kriterier, kan tid være et svært velegnet segmentering kriterium.

Man kan også segmentere etter tidsrom. Et byhotell kan f.eks finne det hensiktsmessig å segmentere etter årstid:

ÅrstidSegment

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Spesialtilbud til næringslivet

Spesialtilbud til næringslivet

Seminarer/konferanser/kurs

Seminarer/konferanser/kurs

Ferietrafikk

Ferietrafikk

Ferietrafikk

Ferietrafikk

Seminarer/konferanser/kurs

Seminarer/konferanser/kurs

Spesialtilbud til næringslivet

Julebord

I andre tilfeller kan det f.eks være hensiktsmessig å segmentere innenfor hver enkelt ukedag.

Du leser nå artikkelserien: Markedssegmentering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Geografisk segmenteringDemografi & demografisk segmentering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedssegmentering
 • Segmenteringsstrategier
 • Segmenteringskrav
 • Arbeidsmodell for segmentering
 • Segmenteringskriterier for markedssegmentering
 • Geografisk segmentering
 • Tidssegmentering
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Segmentering etter psykografi og livsstil
 • VALS (Values And Life Styles)
 • ASH – modellen
 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Behov- og atferds segmentering
 • Generasjons- og familiesyklus segmentering
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.