Domene og webhotell fra OnNet.no

Strategiske alternativer

Når man har vurdert industriens globalitet og bedriftens internasjonaliseringsevne, kan man gå over til å se på hvilke strategiske alternativ bedriften står overfor i det aktuelle internasjonale markedet, og hvilke utfordringer bedriften her kan møte. Det finnes mange modeller vi kan ta utgangspunkt i. En enkelt modell er modellen til Solberg (2009) som gir oss ulike strategiske muligheter vi kan forsøke å utnytte ved å kombinere bedriftens internasjonaliseringsevne med industriens globalitet.

De ni strategiske vinduer

Uavhengig av om bedriften allerede har tatt skrittet og etablert seg i ett eller flere utenlandske markeder vil bedriften befinne seg i en strategisk situasjon med ulike strategiske alternativer å velge mellom. Tar vi her utgangspunkt i Carl Arthur Solberg (2009) sin modell, hvor vi evaluerer bedriftens internasjonaliseringsevne opp mot industriens globalitet, vil det finnes ni ulike strategiske vinduer bedriften kan velge mellom.

Disse 9 strategiske vinduer er vist i matrisen under.

Ni strategiske vinduer. Kilde: Solberg (2009)

Modellen gir oss ni strategiske alternativ, hvor vi beveger oss fra en strategi hvor virksomheten velger å bli i sitt hjemmemarked, til en strategi hvor virksomheten velger å styrke sin globale posisjon.

Bli i ditt hjemmemarked

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.