Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden emisjoner idag er den mest brukte finansieringstrategien for å øke selskapets egenkapital og emisjoner noe enhver investor og aksjonær må forholde seg til fra tid til annen. Spørsmålet som da dukker opp i hodet til de eksisterende aksjonærene er da:

Hva skal du gjøre? Si nei og bli utvannet, eller ta del og øke risikoen du allerede har tatt i selskapet?

Innholdsfortegnelse

Hva er en emisjon?

Emisjon er:

utstedelse av verdipapirer, f. eks. aksjer eller obligasjoner

Aksjeemisjon innebærer:

at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet.

En emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital i form av en økning av aksjekapitalen. Dette skjer normalt ved at selskapet utsteder nye aksjer som selges til nye eller eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Aksjer utstedt ved emisjon kalles gjerne førstehåndsaksjer, da de er utstedt direkte fra selskapet, i motsetning til aksjer kjøpt på børs eller direkte fra andre eiere, som kalles annenhåndsaksjer.

Hvorfor emisjon?

En emisjon gjennomføres fordi selskapet har behov for å styrke sin egenkapital. Dette behovet kan oppstå i mange ulike situasjoner. Noen vanlige emisjonsituasjoner er:

  • Selskapet trenger å styrke sin egenkapital for å finansiere videre vekst og investeringer. F.eks. for å dekke kapitalbehovet som trengs i forbindelse med oppkjøp, dekning av gjeld og refinansiering.
  • Selskapet trenger å styrke sin egenkapital for å dekke underskudd og dermed hindre en eventuell konkurs.
  • Selskapet ønsker større finansiell fleksibilitet

Seasoned equity offerings

Seasoned equity offerings, heretter kalt SEOs, kan defineres som (Berk og DeMarzo, 2007):

utstedelse av ny egenkapital i allerede børsnoterte selskaper.

Emisjonstyper

I utgangspunktet kan man skille mellom fire ulike typer emisjoner;

  1. fortrinnsrettet emisjon
  2. rettet emisjon
  3. ansattemisjon
  4. offentlig emisjon

Fortrinnsrettet emisjon

En fortrinnsrettet emisjon er en emisjon som utelukkende er rettet mot selskapets eksisterende aksjonærer. Dette er i tråd med aksjelovens hovedregel som sier at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i en emisjon (se aksjelovens § 10-4 til § 10-6). Dette gjelder selv om også andre enn aksjonærene er navngitt som mulige tegnere. Dette for å beskytte de eksisterende aksjonærene mot underprising og utvanning.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.