Idégenerering metoder

For å redusere disse barrièrene, finnes det ulike idégenerering metoder vi kan benytte oss av for å komme frem til nye ideer som kan danne grunnlaget for en fruktbar problemstilling.

Krav til en god problemstilling

En gjennomgang av hvilke krav som stilles til en god problemstilling for et forskningsprosjekt. Krav som må være oppfylt for å kunne studere

Problem og problemstilling

Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand, mens en problemstilling er en studerbar definisjon av dette problemet.

Problemstilling (fra tema til forskningsspørsmål)

En problemstilling må bestå av et tema, bakgrunns- og formålsparagraf og forskningsspørsmål for å kunne brukes til forskning.