Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Skal ansettelsen gjøres fast eller midlertidig, og hvilke regler finnes for fast- og midlertidig ansettelse?

Hva er fast ansettelse?

Med fast ansettelse mens tidsubegrensede arbeidsavtaler hvor arbeidsforholdet løper frem til et av følgene skjer (juridiskabc.no):

  • Den ansatte avslutter arbeidsforholdet ved egen oppsigelse
  • Den ansatte går av med pensjon
  • Arbeidsgiver sier opp arbeidsforholdet – og oppsigelsen er saklig begrunnet
  • Arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet med umiddelbar virkning gjennom avskjed.

Hva er en midlertidig ansettelse?

En midlertidig ansettelse er en ansettelse der arbeidsforholdet avsluttes ved et på avtalt tidspunkt. Typisk eksempel på midlertidig ansettelse vil være der det ansettes en vikar for å dekke opp for en annen person som er ute i fødselspermisjon.

Hovedregelen – fast ansettelse

Siden 1977 har den klare hovedregelen i norsk arbeidsrett vært at alle arbeidsforhold skal være faste. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) har følgende ordlyd:

“Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

c) for praksisarbeid,

d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker”.

Fra dette klare utgangspunktet er det et par viktige unntak som gir mulighet for midlertidig ansettelse av medarbeidere, jf. bokstavene a), b) og f).

Unntak – arbeidets karakter og utførelse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss