Intervjuer og intervjumetoden

Intervjumetoden er en datainnsamlingsmetode som benyttes i forbindelse med markedsforskning og samfunnsvitenskaplige metoder. En intervjumetode er en metode for:

å samle inn kvalitativ og/eller kvantitative primærdata gjennom ulike former for intervju av respondentene (utvalget)

Intervjumetoden er – i en eller annen form – den mest brukte datainnsamlingsmetoden.

Intervjumetoden er mest benyttet når man er ute etter å kartlegge fakta-opplysninger og preferanser. Metoden brukes ofte i kartlegging av behov, ønsker, interesser, holdninger, kunnskapsvariabler, kjøpsplaner, motiv, demografi og sosio-økonomiske variabler.

Sammenlignet med de øvrige datainnsamlingsmetodene skiller intervjumetoden seg ut ved at det mulig å innhente langt mer informasjon fra hver enkelt respondent enn ved bruk av observasjon- eller eksperimentmetoden. Samtidig som vi ved relativt små utvalg kan si ganske mye om den populasjonen. Resultatene lar seg også generalisere i mange tilfeller.

Intervjumetoden er ikke egnet til å skaffe informasjon som ligger langt bak i undersøkelseenhetenes bevissthet.

Kvantitative og kvalitative intervjumetoder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.