Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Intervjumetoden er en datainnsamlingsmetode som benyttes i forbindelse med markedsforskning og samfunnsvitenskaplige metoder. En intervjumetode er en metode for:

å samle inn kvalitativ og/eller kvantitative primærdata gjennom ulike former for intervju av respondentene (utvalget)

Intervjumetoden er – i en eller annen form – den mest brukte datainnsamlingsmetoden.

Intervjumetoden er mest benyttet når man er ute etter å kartlegge fakta-opplysninger og preferanser. Metoden brukes ofte i kartlegging av behov, ønsker, interesser, holdninger, kunnskapsvariabler, kjøpsplaner, motiv, demografi og sosio-økonomiske variabler.

Sammenlignet med de øvrige datainnsamlingsmetodene skiller intervjumetoden seg ut ved at det mulig å innhente langt mer informasjon fra hver enkelt respondent enn ved bruk av observasjon- eller eksperimentmetoden. Samtidig som vi ved relativt små utvalg kan si ganske mye om den populasjonen. Resultatene lar seg også generalisere i mange tilfeller.

Intervjumetoden er ikke egnet til å skaffe informasjon som ligger langt bak i undersøkelseenhetenes bevissthet.

Kvantitative og kvalitative intervjumetoder

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.