Domene og webhotell fra OnNet.no

Seligman (1991) m.fl. påstår at det finnes tre drivere til suksess, nemlig evne, motivasjon og optimisme. Av den grunn er det viktig at vi lærer oss hva som skaper disse tre driverne og hva vi skal se etter for å oppdage medarbeidere som har disse tre driverne.

Positiv psykologi

Positiv psykologi er (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000):

Studiet av det positive i livet, og hvordan man kan fremme de aspektene som gjør livet verdt å leve 

Oppmerksomheten rettes her mot velvære og psykologisk helse, fremfor psykisk lidelse og hvordan det skal behandles (Store norske leksikon).

I kontrast med psykologiens langvarige fokus på “hva er galt med verden”, undersøker positiv psykologi hvordan vi kan fokusere på det som er best for oss selv og samfunnet for å skape et lykkelig og givende liv (Holt m.fl., 2012, 15). Positiv psykologi er ikke en erstatning for noe annet, men et supplement til det eksisterende.

Innenfor positiv psykologi snakker man om ulike følelser som kan gjøre livet mer meningsfylt, og begreper som lykke, livskvalitet, mestring og optimisme står sentralt. Forskningen innen positiv psykologi peker også mot at folk som er optimistiske eller fornøyde med livet i utgangspunktet, viser seg å gjøre det bedre på jobben, skolen og idrettsplassen (Store norske leksikon).

Optimisme

Vitenskapelige definisjoner av optimisme fokuserer på forventninger om fremtiden.
Optimisme kan defineres som (Carver, Scheier og Segerstrom, 2010, 879):

en individuell variabel som reflekterer i hvilken grad mennesker har positive, fordelaktige forventninger for sin fremtid .

Optimisme er som det går frem av definisjonen positive forventninger om fremtiden. Optimisme er resultatet av en blanding av affektive, emosjonelle og kognitive prosesser som fører til en persons syn på fremtiden (Adidam og Srivastava, 2001, 12).

Optimisme gir oss mange positive bi-virkninger. Edward Chang (1998) fant f.eks. blant annet at optimister følte seg mindre hjelpeløse ved håndtering av stress. Optimister har et positivt syn på livet, tolker situasjoner mer positivt, samt at de forventer gunstige utfall og resultater. Pessimister derimot har generelt et negativt syn, og forventer som regel ugunstige resultater og utfall i livet (Furnham, 2005, 371).

Pessimister og optimister har som vi ser ulik tilnærming til verden, noe som har substansiell innvirkning på livene deres. F.eks. hvor gode de er til å konfronterer problemer, takler motgang.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.