Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon:

Normative etiske teorier = Teorier som har et helhetlig syn på det riktige og gode

De normative etiske teoriene prøver å gi svar på spørsmål av typen:

  1. Hvordan bør vi handle ?
  2. Hvordan bør vi leve ?
  3. Hvordan kan retningslinjene for hvordan vi bør handle og leve begrunnes ?

Hva bør en normativ etisk teori inneholde?

Et normativ etisk teori bør inneholde:

  1. Visse hypoteser om hvilke trekk ved en situasjonstype som er etisk relevante, f.eks. konsekvensene
  2. Fremgangsmåter for å finne den riktige handlingen i en situasjon hvor vi har flere alternative handlingsmuligheter.

Standpunktnivåer

Etiske standpunktnivåer kan formulere på forskjellige nivåer. Vanligvis opereres det med tre nivåer.

1. Enkeltstandpunkt:

Det laveste nivået, og er en angivelse av hva vi bør mene og gjøre i enkeltsaker.

2. Substansielle etiske prinsipper.

Enkeltstandpunktene påvirkes av hvilke substansielle etiske prinsipper vi slutter oss til. Substrasielle etiske prinsipper er et uttrykk for en persons syn på abort, ærlighet, sivil ulydighet osv, og inneholder tre enkeltkomponenter:

  1. En normoperator (bør, er tillatt, er ikke tillatt osv.)
  2. En handlingsbeskrivelse (abort, løgn, sivil ulydighet osv.)
  3. Situasjonsbeskrivelse (omstendighetene prinsippet eller normen gjelder under)

3. Etiske grunnprinsipper

Det høyeste etiske nivået som fungerer som en ramme for de underliggende nivåene. Ulike teorier har ofte ulike etiske grunnprinsipper. Enkelte etiske teorier har bare ett grunnprinsipp. Slike teorier kalles gjerne monistiske, men etiske teorier med mer enn ett grunnprinsipp kalles pluralistiske.

Representanter for ulike etiske teorier har ofte ulikt syn på forholdet mellom disse tre nivåene.

Typer av etiske teorier

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.