Lightspeed webhotell
    Denne artikkelen er del 35 av 46 artikler om Prosjektledelse

Formål

Formålet med styringsdokumentet er å:

 • definere prosjektet
 • danne grunnlaget for prosjektets prosjektstyring
 • vurdere i hvilken grad prosjektet totalt sett blir vellykket

Styringsdokumentet peker ut kursen og omfanget for prosjektet og danner (sammen med prosjektplanen) “kontrakten” mellom prosjektlederen og prosjekteieren/styregruppen.


Bruksområder

Styringsdokumentet kan brukes på tre måter:

 • Sikre at prosjektet har et sunt grunnlag før prosjektstyret blir bedt om å gjøre noen viktige forpliktelser i prosjektet
 • Fungere som et basisdokument som prosjektstyret kan bruke for å vurdere fremdrift, eventuelle avvik og spørsmål om det pågående prosjektets levedyktighet
 • Gir et enkelt referansepunkt til prosjektet slik at personer som kommer inn i prosjektet raskt og lett kan finne ut hva prosjektet gjelder, og hvordan det styres.

Styringsdokumentet er et levende ledelseverktøy som til enhver tid skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet.

Innhold

Styringsdokumentet bør inneholde (Prosjektveiviseren.no):

 • Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
 • Prosjektets mål
 • Beskrivelse av sluttproduktet – hva prosjektet skal levere
 • Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi
 • Rammebetingelser for prosjektet
 • Organisering, roller og ansvar
 • Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming:
  • Konkurransestrategi
  • Utviklingsstrategi/valg av metode
  • Kvalitetsstrategi
  • Strategi for implementering og overføring til linjen
  • Usikkerhetsstrategi
  • Gjennomføringsstrategi
  • Konfigurasjonsstrategi
 • Prosjektets avhengigheter og forutsetninger
 • Prosjektplan
  • Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike hovedleveransene.
  • Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
  • Periodisert budsjett og investeringsplan
  • Vurdering av prosjektets usikkerheter
  • Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
 • Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier

 

Kilder:

 • Prosjektveiviseren.no. Hentet 10.02.2020: https://www.prosjektveiviseren.no/dokumentasjon/ledelsesprodukter/styringsdokument
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Prosjektledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsjektstyringProsjektoppfølging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosjekt
 • Prosjektmodell
 • Prosjektets livssyklus
 • Oppstartsfase i prosjektets livssyklus
 • Planleggingsfasen i prosjektets livssyklus
 • Prosjektgjennomføring (gjennomføringsfasen)
 • Prosjektavslutning (avslutningsfasen)
 • Prosjektbegrensninger : Prosjekttrekanten (Jerntrekanten)
 • Prosjektfaser ( fase-modell )
 • Roller i prosjektet (prosjektroller)
 • Prosjekteier
 • Styringsgruppe ( prosjektstyre )
 • Prosjekt referansegruppe
 • Prosjektleder
 • Prosjektorganisasjon (prosjektorganisering)
 • Prosjektteam og teambygging
 • Flerkulturelle team
 • Organisering av grupper og team
 • Menneskene som ressurs i prosjektet
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektforslag og prosjektbegrunnelse
 • Prosjektmandat
 • Prosjektmål
 • Prosjektstrategi
 • Milepælmetoden (Milepælsplanlegging)
 • Prosjektnedbrytning (WBS : Work Breakdown Structure)
 • Prosjektets ressursplanlegging
 • Fremdriftsplan
 • Gantt-diagram
 • Critical Path Method ( Kritisk nettverk )
 • Prosjektets kostnadsplanlegging
 • Prosjektplan
 • Prosjektstyring
 • Styringsdokument
 • Prosjektoppfølging
 • S-kurver – Integrert KTR-styring
 • Prosjektrapportering
 • Sluttrapport ( evaluering av prosjektet )
 • Gevinstoversikt og gevinstrealiseringsplan
 • Gevinstrealisering
 • Kritiske suksessfaktorer for et prosjekt
 • Prosjektbasert virksomhet
 • Prosjekt program
 • Valg av prosjekter til porteføljen
 • Prosjektportefølje og porteføljestyring