Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 40 av 53 artikler om Prosjektledelse

Styringsdokumentet dokumentasjonen vi bruker i vår prosjektstyring. Styringsdokumentet sitt formål er å sikre at prosjektet holder en stabil kurs mot prosjektmålet. Et mål som skal nås til avtalt tid, med avtalt effekt, kvalitet, kostnader og ressursbruk.

I styringsdokumentet finner vi derfor en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet. Her defineres rammebetingelsene, prosjektets sluttprodukter, mål, prosjektplan, og gjennomføringsstrategi. Denne styringsdokumentasjonen brukes til å fatte beslutning om gjennomføring av prosjektet, samt som styringsredskap i etterfølgende faser.


Formål

Formålet med styringsdokumentet er å:

 • definere prosjektet
 • danne grunnlaget for prosjektstyringen
 • vurdere i hvilken grad prosjektet har vært vellykket

Styringsdokumentet peker ut kursen og omfanget for prosjektet og danner (sammen med prosjektplanen) “kontrakten” mellom prosjektleder og prosjekteier/styregruppen.

Bruksområder

Styringsdokumentet kan brukes på tre måter:

 • Sikre at prosjektet har et sunt grunnlag før prosjektstyret blir bedt om å gjøre noen viktige forpliktelser i prosjektet
 • Fungere som et basisdokument som styringsgruppen kan bruke for å vurdere fremdrift, eventuelle avvik og spørsmål om det pågående prosjektets levedyktighet
 • Gir et enkelt referansepunkt til prosjektet slik at personer som kommer inn i prosjektet raskt og lett kan finne ut hva prosjektet gjelder, og hvordan det styres.

Styringsdokumentet er et levende ledelseverktøy som til enhver tid skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet.

Innhold

Styringsdokumentet bør inneholde (Prosjektveiviseren.no):

 • Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
 • Prosjektets mål
 • Beskrivelse av sluttproduktet – hva prosjektet skal levere
 • Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi
 • Rammebetingelser for prosjektet
 • Organisering, roller og ansvar
 • Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming:
  • Konkurransestrategi
  • Utviklingsstrategi/valg av metode
  • Kvalitetsstrategi
  • Strategi for implementering og overføring til linjen
  • Usikkerhetsstrategi
  • Gjennomføringsstrategi
  • Konfigurasjonsstrategi
 • Prosjektets avhengigheter og forutsetninger
 • Prosjektplan
  • Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike hovedleveransene.
  • Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
  • Periodisert budsjett og investeringsplan
  • Vurdering av prosjektets usikkerheter
  • Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
 • Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier

Språk

Styringsdokumentasjonen må skrives i et klart språk som gjør at innholdet blir lettfattelig og godt kommunisert. Gjøres ikke dette vil kvaliteten og nytteverdien av dokumentasjonen bli dårligere og gjøre prosjektstyringen vanskeligere.

Må holdes oppdatert

Styringsdokumentet angir målene prosjektet skal nå i hver fase, til hvilken til, kvalitet, ressursbruk og kostnad. Styringsdokumentet brukes derfor som utgangspunkt for den løpende evalueringen som gjøres av prosjektets fremdrift og resultater underveis. 

For at styringdokumentet skal kunne oppfylle sin rolle må dokumentasjonen holdes oppdatert underveis, slik at aktørene i prosjektet får den rette informasjonen når de skal vurdere sine resultater og fremdrift mot et bestemt mål ved å bruke denne strategien. Det er prosjektlederens oppgave å holde denne dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig for alle i prosjektet. 

Kilder:

 • Prosjektveiviseren.no. Hentet 10.02.2020: https://www.prosjektveiviseren.no/dokumentasjon/ledelsesprodukter/styringsdokument
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Prosjektledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << S-kurver – Integrert KTR-styringProsjektoppfølging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosjekt
 • Prosjekt krever innovasjon og endring
 • Prosjektbegrensninger : Prosjekttrekanten (Jerntrekanten)
 • Prosjektmodell
 • Prosjektets livssyklus
 • Oppstartsfase i prosjektets livssyklus
 • Planleggingsfasen i prosjektets livssyklus
 • Prosjektgjennomføring (gjennomføringsfasen)
 • Prosjektavslutning (avslutningsfasen)
 • Prosjektfaser ( fase-modell )
 • Roller i prosjektet (prosjektroller)
 • Prosjekteier
 • Styringsgruppe ( prosjektstyre )
 • Prosjekt referansegruppe
 • Prosjektleder
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Virtuelle organisasjonstyper
 • Prosjektteam og teambygging
 • Flerkulturelle team
 • Organisering av grupper og team
 • Menneskene som ressurs i prosjektet
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektforslag og prosjektbegrunnelse
 • Prosjektmandat
 • Prosjektmål
 • Prosjektstrategi
 • Konsept og konsepttest
 • Gevinstoversikt og gevinstrealiseringsplan
 • Milepælmetoden (Milepælsplanlegging)
 • Prosjektnedbrytning (WBS : Work Breakdown Structure)
 • Prosjektets ressursplanlegging
 • Fremdriftsplan
 • Gantt-diagram
 • Critical Path Method ( Kritisk nettverk )
 • Prosjektets kostnadsplanlegging
 • Prosjektplan
 • Prosjektstyring
 • S-kurver – Integrert KTR-styring
 • Styringsdokument
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektevaluering
 • Prosjektrapportering
 • Statusrapport ( prosjektstatus rapport )
 • Erfaringslogg
 • Sluttrapport
 • Implementeringstrategi og implementeringsprogram
 • Gevinstrealisering
 • Prosjektbasert virksomhet
 • Prosjekt program
 • Valg av prosjekter til porteføljen
 • Prosjektportefølje og porteføljestyring
 • Kritiske suksessfaktorer for et prosjekt