Domene og webhotell fra OnNet.no

Styringsdokumentet dokumentasjonen vi bruker i vår prosjektstyring. Styringsdokumentet sitt formål er å sikre at prosjektet holder en stabil kurs mot prosjektmålet. Et mål som skal nås til avtalt tid, med avtalt effekt, kvalitet, kostnader og ressursbruk.

I styringsdokumentet finner vi derfor en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet. Her defineres rammebetingelsene, prosjektets sluttprodukter, mål, prosjektplan, og gjennomføringsstrategi. Denne styringsdokumentasjonen brukes til å fatte beslutning om gjennomføring av prosjektet, samt som styringsredskap i etterfølgende faser.

Formål

Formålet med styringsdokumentet er å:

  • definere prosjektet
  • danne grunnlaget for prosjektstyringen
  • vurdere i hvilken grad prosjektet har vært vellykket

Styringsdokumentet peker ut kursen og omfanget for prosjektet og danner (sammen med prosjektplanen) “kontrakten” mellom prosjektleder og prosjekteier/styregruppen.

Bruksområder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.