Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Styringsdokumentet dokumentasjonen vi bruker i vår prosjektstyring. Styringsdokumentet sitt formål er å sikre at prosjektet holder en stabil kurs mot prosjektmålet. Et mål som skal nås til avtalt tid, med avtalt effekt, kvalitet, kostnader og ressursbruk.

I styringsdokumentet finner vi derfor en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet. Her defineres rammebetingelsene, prosjektets sluttprodukter, mål, prosjektplan, og gjennomføringsstrategi. Denne styringsdokumentasjonen brukes til å fatte beslutning om gjennomføring av prosjektet, samt som styringsredskap i etterfølgende faser.

Formål

Formålet med styringsdokumentet er å:

  • definere prosjektet
  • danne grunnlaget for prosjektstyringen
  • vurdere i hvilken grad prosjektet har vært vellykket

Styringsdokumentet peker ut kursen og omfanget for prosjektet og danner (sammen med prosjektplanen) “kontrakten” mellom prosjektleder og prosjekteier/styregruppen.


Bruksområder

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.