Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelserien vil jeg ta for meg hvilke ulike lederstiler som finnes, hva som skiller dem og hvordan vi bør gå frem for å velge den rette lederstilen for deg og din virksomhet.

Denne artikkelen bygger videre på artikkelserien Om ledelse hvor jeg definerte hva ledelse er, hva som gjør ledelse vanskelig og hva ledelse går ut på.

Hva er lederstil?

Med lederstil menes:

“Hvordan lederen selv ser på rollen som leder, og hvordan han utfører denne rollen i praksis”


Hvorfor er det viktig å velge rett lederstil?

Å velge rett lederstil i forhold til situasjonen og målene vi ønsker å nå er viktig av flere grunner. De viktigste grunnene er kanskje at lederstilen påvirker og til dels avgjør:

  • Organisasjonskulturen, verdigrunnlaget og de gjeldene normene
  • Virksomhetens effektivitet og resultater
  • Virksomhetens innovasjons- og omstillingsevne
  • Medarbeidernes trivsel og motivasjon
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Hvordan medarbeiderne kommuniserer og samhandler med hverandre
  • Hvordan beslutninger tas og arbeidet utføres
  • Organisasjonens og medarbeidernes læringsevne og -vilje

Hvilke lederstiler finnes og hvilken er best?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.