Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien tar vi for oss hvilke lederstiler som finnes, hva som skiller dem fra hverandre og hvordan vi bør gå frem for å velge den rette lederstilen. Artikkelen bygger videre på artikkelserien Om ledelse hvor vi definerte hva ledelse er, hva som gjør ledelse vanskelig og hva ledelse går ut på.

Hva er lederstil?

Når vi snakker om lederstil mener vi:

“Hvordan lederen selv ser på sin rolle som leder, og hvordan de utfører denne rollen i praksis”.

Hvorfor er det viktig å velge rett lederstil?

Å velge rett lederstil i forhold til situasjonen og målene vi ønsker å nå er viktig av flere grunner. De viktigste grunnene er kanskje at lederstilen påvirker og til dels avgjør:

 • Organisasjonskulturen, verdigrunnlaget og de gjeldene normene
 • Virksomhetens effektivitet og resultater
 • Virksomhetens innovasjons- og omstillingsevne
 • Medarbeidernes trivsel og motivasjon
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Hvordan medarbeiderne kommuniserer og samhandler med hverandre
 • Hvordan beslutninger tas og arbeidet utføres
 • Organisasjonens og medarbeidernes læringsevne og -vilje

Tre grunnleggende lederstiler

lederstiler

Tar vi utgangspunkt i X-Y teorien om ledelse kan lederstilene deles opp i to ytterpunkter: – Den autoritære og demokratiske lederen, eller X- og Y-lederen om du vil. Legger vi til en tredje lederstiler – “la-skure-ledelse” – som egentlig ikke er noen lederstil, men en beskrivelse av hva som skjer hvis vi ikke har noen leder, ender vi opp med tre grunnleggende forskjellige lederstiler:

 1. Den autoritære lederen (X-lederen) – lederen er den dominerende deltakerne i gruppa. Medarbeiderne behandles som “barn”. Lederen er her oppgaveorientert.
 2. Den demokratiske lederen (Y-lederen) – lederen samarbeider med medarbeideren. Medarbeiderne får innflytelse og blir behandlet som “voksne, ansvarlige mennesker”. Lederen er her medarbeiderorientert.
 3. “La-skure-lederen” – ingen ledelse. Medarbeiderne overlates til seg selv.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss