Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler om Nasjonalregnskapet

globusMed landets konkurranseevne mener vi landets evne til å hevde seg i konkurransen med andre leverandører av de aktuelle produktene og tjenestene.

Når Norge selger sin olje til utlandet, skjer det i konkurranse med leverandører fra Saudia-Arabia, Kuwait, Russland og andre oljeproduserende land. Økonomisk vekst kan derfor kun skje ved at landet forbedrer sin konkurransekraft vis a vis handels partene.

 

Norges konkurranseevne er i vid forstand avhengig av blant annet:

 • våre naturlige ressurser
 • befolkningens kunnskapsnivå og arbeidsinnsats
 • produksjonsutstyret
 • mellom- og sluttproduktenes kvalitet
 • markedsføring og prisnivå
 • institusjonelle forhold, effektivitet og tilpasningsevne i arbeids- og næringslivet.

Vi kan si at et land har god konkurranseevne så lenge de har en rimelig balanse i utenriksøkonomien, full sysselsetting og en akseptabel inntektsfordeling. En nedgang i konkurranseevnen medfører at man mister markedsandeler på hjemme og/eller utenlandsk markedet, reduserte inntekter, økt arbeidsledighet, og at man får en generelt svakere økonomi.

Et land kan imidlertid forbedre sin konkurranseevne hvis:

 • lønningene eller prisene på andre produksjonsfaktorer stiger mindre enn hos handelspartene.
 • Produktiviteten stiger mer enn i utlandet
 • Økningen i produktenes kvalitet stiger mer enn i utlandet
 • Kursen på landet valuta synker.

Hvor konkurranseutsatt bedriftene i et land er, avhenger av hvilken næring de befinner seg i.

Vanligvis skiller vi mellom:

* Skjermede næringer
Skjermede næringer møter liten eller ingen konkurranse fra utenlandske produsenter. Næringene kan være naturlig eller kunstig skjermet.

* Konkurranseutsatte næringer
Disse næringene konkurrerer med utenlandske produsenter på hjemme- eller utenlandsk markedet.

* Hjemmekonkurrerende næringer
Disse næringene konkurrerer med utenlandske bedrifter i hjemlandet.

* Eksportnæringer
Eksportnæringene konkurrerer med utenlandske bedrifter i utlandet.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Nasjonalregnskapet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Økonomisk vekstteori
    Andre artikler i serien er: 
 • Introduksjon til nasjonalregnskapet
 • Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall
 • Kritikk mot nasjonalproduktberegningene
 • Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskap
 • Realkapital og realinvisteringer
 • Finanskapital og finansinvesteringer
 • Verdiskapning i et samfunn
 • Anvendelse av varer og tjenester (real ligningen)
 • Generalbudsjettligningen i en åpen økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – lukket økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – åpen økonomi
 • Faktorinntekt (R*) og driftsresultat
 • Utenriksøkonomi og utenriksregnskapet
 • Kapital- og driftsregnskapet
 • Økonomisk vekstteori
 • Landets konkurranseevne