Domene og webhotell fra OnNet.no

kjerneprosesser
Kjerneprosessene i proessperspektivet

Mennesker er en av kjerneprosessene i prosessperspektivet i Systemet til Holistisk Systemledelse, og er sammenfallende med teoriene, modellene og virkemidlene som inngår i Human-Resource-ramme

Mens den strukturelle rammen fokuserer på hvordan strukturen utvikler seg som svar på en organisasjons oppgaver og omgivelser, tilfører Human Resource rammen organisasjonsbildet en ny dimensjon. Nemlig samspillet mellom organisasjonen og menneskene i den.

Human – Resource- rammen tar for seg hvordan virksomheten bruker medarbeidernes:

evner, ferdigheter, kompetanse, ideer, energi og engasjement i for å skape vekst og nå sine mål

Formål

Human – Resource – rammens overordnede mål er:

«å få til en god tilpasning mellom menneskene i organisasjonen og organisasjon som system»

Som det går frem av definisjonen er målet å få til en god tilpasning mellom:

  1. Menneskene i organisasjonen, dvs. et godt samspill mellom enkeltindividene og gruppene i organisasjonen
  2. Mellom menneskene i organisasjonen og systemet, dvs. et godt samspill mellom menneskene og strukturen, teknologien, ressursene og informasjonen som benyttes i jobben.

Mens de strukturelle lederne fokuserer på hvordan virksomheten skal velge korrekt struktur i forhold til sin verdikonfigurasjon, er Human-Relation lederen opptatt av å få til en optimal tilpasning mellom menneskene og det systemet de er en del av.

Forutsetninger og verdisyn

Human resource rammen støtter seg på forskning og teori bygd opp omkring følgende forutsetninger:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.