Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Inntekter er det motsatte av kostnader. En kostnad er på samme måte som inntekt, en periodisert utgift.

Definisjon ->> Inntekt

Inntektsbegrepet er svært vidt, da det defineres som:

Inntekt er den øvre grense for hva en person, bedrift, organisasjon eller et land kan kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld).

En annen er definisjonen til Georg von Schanz  (1896)

Inntekt er en person eller en bedrifts samlede forbruk og formuestilvekst over en spesifisert periode

Etter skatteloven er skattepliktige inntekt enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente.

Hvilke former for inntekt finnes?

Det finnes mange forskjellige former for inntekt. Et grunnskille går mellom:

  • arbeidsinntekt
  • kapitalinntekt
  • bedriftens inntekter (næringsinntekt)

Arbeidsinntekt

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg