Domene og webhotell fra OnNet.no

Selskapetablering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan du går frem for å registrere et selskap i Norge slik at selskapet blir en lovlig juridisk enhet. Artikkelserien er en del av Grunder-skolen.

Når bør du starte et selskap?

Det er ikke alltid det lønner seg å starte et selskap. Dette gjelder når virksomheten har preg av å være mer hobby enn næringsvirksomhet.

Om du driver med en hobby eller næringsvirksomhet er helt avgjørende for hvordan du skal skattlegges, hvorvidt du kan trekke fra utgiftene på selvangivelsen og i en mengde andre sammenhenger.

Hvis omfanget av virksomheten er veldig liten, trekker det i retning av at du driver en hobby. For at det skal være næring, må du drive en virksomhet av økonomisk karakter. Det vil si at aktiviteten må ha et innhold som gjør den egnet til å gi overskudd. En aktivitet som kan være innbringende, vil altså være næringsvirksomhet selv om den går med tap de første årene.

Virksomheten må både ha en viss varighet og et visst omfang. Enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag gjør deg ikke til næringsdrivende.

Ta kontakt med likningskontoret hvis du er i tvil. Starter du opp på et litt spesielt og uvanlig område, kan myndighetene lett mene at du har en hobby til å begynne med, mens omfanget er lite. Dermed får du ikke trukket fra de store utgiftene i oppstartsfasen, mens du må skatte som næringsdrivende i det pengene begynner å komme inn.

I forhold til merverdiavgiftsloven regnes ikke virksomheten som avgiftspliktig næring før momspliktig salg overstiger 50 000 kroner i løpet av en 12 måneders periode. Men når du passerer denne grensen, må du registrere deg for MVA og legge til moms på senere salg.

Lønnstaker eller næringsdrivende?

Et viktig skille i mange rettsregler er om du driver næringsvirksomhet eller om det du planlegger å gjøre, egentlig er lønnet arbeid.

Grensen kan være vanskelig å trekke. Hvis du skal eie dine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder over lengre tid, og tar en økonomisk risiko, driver du sannsynligvis næringsvirksomhet. Skal du derimot arbeide for bare én oppdragsgiver som stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, regnes du som ansatt hos oppdragsgiver.

Disse punktene trekker i retning av at du driver selvstendig næringsvirksomhet:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.