Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et markedsmål?

Et mål er en ønsket tilstand på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Avstanden mellom dagens situasjon og den ønskede tilstanden angir målets størrelse.

Et markedsmål er et uttrykk for hva virksomheten ønsker å nå med sin markedsføring den kommende perioden.

Normalt lager vi et markedsmål for 3 planleggingperioder, da det tar tid å nå det langsiktige markedsmålet. Disse tre planleggingsperiodene er: 

  1. Strategisk markedsmål – 3 til 5 år frem i tid
  2. Taktisk markedsmål – 1 til 2 år frem i tid
  3. Operativt markedsmål – det kommende året

Markedsmålet skal gi svar på følgende spørsmål: – Hva er det overordnede målet for markedsføringen på kort og lang sikt? Økt markedsandel, holde posisjon i eksisterende markeder, komme inn på nye markeder/segmenter, bedre utnyttelse av markedsføringpengene, øke totalmarkedet eller hva?

Markedsmål er konkrete, målbare målsetninger som en bedrift setter for sine markedsføringsaktiviteter. Disse målene hjelper bedriften med å styre markedsføringsinnsatsen og vurdere suksessen til markedsføringsstrategiene.

Alt virksomheten gjør skal ha som mål å bidra til at virksomheten oppnår dette overordnede markedsmålet. Noe som betyr at vi må bruke mye tid og innsats på å velge et korrekt og realistisk markedsmål, da valget vil legge føringer for al virksomheten foretar seg på markeds- og salgsfronten.

Utledet fra forretningsmålet

markedsmal-pyramide

For at markedsplanen skal bygge opp under forretningsplanen, må markedsmålet være utledet fra forretningsmålet til virksomheten, slik at oppnåelse av markedsmålet medfører at virksomheten også tar et skritt nærmre mot å nå sitt overordnede forretningsmål. Det er det som er poenget med å bygge opp et mål-hierarki hvor det underliggende målet skal bidra til at det overordnede målet blir nådd.

Mål – Målgruppe – Strategi

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.