Markedsmål

Et mål kan defineres som:

en ønsket tilstand på et bestemt fremtidig tidspunkt

Avstanden mellom dagens situasjon og den ønskede tilstanden angir målets størrelse.

Markedsmålet gir uttrykk for:

hva virksomheten ønsker å nå med sin markedsføring det kommende perioden.

Markedsmålet skal gi svar på følgende spørsmål:

Hva er det overordnede målet for markedsføringen på kort og lang sikt?

Økt markedsandel, holde posisjon i eksisterende markeder, komme inn på nye markeder/segmenter, bedre utnyttelse av markedsføringpengene, øke totalmarkedet eller hva ?

Alt virksomheten gjør skal ha som mål å bidra til at virksomheten oppnår dette overordnede markedsmålet. Noe som betyr at vi må bruke mye tid og innsats på å velge et korrekt og realistisk markedsmål, da valget vil legge føringer for al virksomheten foretar seg på markeds- og salgsfronten. 

Utledet fra forretningsmålet

markedsmal-pyramide

For at markedsplanen skal bygge opp under forretningsplanen, må markedsmålet være utledet fra forretningsmålet til virksomheten, slik at oppnåelse av markedsmålet medfører at virksomheten også tar et skritt nærmre mot å nå sitt overordnede forretningsmål. Det er det som er poenget med å bygge opp et mål-hierarki hvor det underliggende målet skal bidra til at det overordnede målet blir nådd.

Målperioder

Siden det tar tid å nå et overordnet markedsmål, kreves det at målsettingen strekker seg over 3 planleggingperioder:

  1. Strategisk markedsmål – 3 til 5 år frem i tid
  2. Taktisk markedsmål – 1 til 2 år frem i tid
  3. Operativt markedsmål – det kommende året

Mål – Målgruppe – Strategi

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.