Domene og webhotell fra OnNet.no

Den fjerde industrielle revolusjon gav oss et paradigmeskift, hvor vi gitt bort fra å bruke grafiske og analoge signaler til fordel av digitale signaler. Dette gav oss Internett og moderne IKT-teknologi som idag har digitalisert og globalisert store deler av verden. Denne digitaliseringen har påvirket alle sider av våre liv.

Hva er digitalisering?

Digitalisering er den transformative prosessen hvor noe går fra å være basert på grafiske eller analoge signaler til å være basert på digitale signaler. Vi snakker med andre ord om den tekniske prosessen hvor grafiske og analoge data konverteres til et digitalt format, slik at signalene blir:

  • programmerbare
  • adresserbare
  • sporbare
  • kommuniserbare

Denne tekniske prosessen kalles gjerne for en digitaliseringsprosess.

Digital innovasjon

Resultatet denne digitaliseringsprosessen skaper kaller vi gjerne for digital innovasjon. Et begrep som beskriver når “nye teknologiske løsninger skaper et nytt produkt eller en tjeneste som gir kundeverdier for dem som tar det i bruk”.

En sosio-teknisk prosess

Digitalisering omfatter imidlertid ikke bare den tekniske prosessen vi kaller digital innovasjon. Digitalisering er en sosio-teknisk prosess som består av et samspill mellom materielle og sosiale aspekter som sammen skaper et digitalt resultat. Vi kan dermed definere digitalisering som:

«prosessen med å benytte digital teknologi til å endre en eller flere sosio-tekniske strukturer»

Digitalisering omfatter med andre ord prosessen vi går igjennom når vi går bort fra å se på IT som et støtteverktøy for virksomheten til at det blir en del av virksomhetens DNA.

Skal denne definisjonen ha noen mening må vi ha det klart for oss hva vi legger i at noe er en del av en organisasjons (eller et samfunns) DNA, og hva det faktisk vil si å være i stand til å utnytte dagens og morgendagens teknologi.

Fra digitizing til digital transformasjon

Idag er vi ikke lenger bare opptatt av å konvertere noe fra grafiske og analoge signaler til digitale signaler, men å skape en digital transformasjon. Unruh og Kiron (2017) sier at vi må skille mellom digitizing, digitalisering og digital transformasjon. Hva som er forskjellen mellom disse tre begrepene kan forklares slik: 

  • digitizing – er å konvertere noe fra analogt til digitalt, og bygge på det.
  • digitalisering – er å endre forretningsmodeller og -prosesser for å dra nytte av digitizing.
  • digital transformasjon – er den endringen som skjer i økonomien, institusjonene og samfunnet som et resultat av digitizing og digitalisering.

Når vi sender et PDF-dokumenter i stedet for papir, uten å endre noe annet, snakker vi om  digitizing. Knytter vi sammen systemer slik at vi slipper å sende dokumentet, snakker vi om digitalisering. Når vi slutter å sende søknader og i stedet reagerer på hendelser, har vi fått en digital transformasjon.

Digital transformasjon

Digital transformasjon er som vi skjønner tett knyttet til digitalisering. I litteraturen beskrives digital transformasjon som å utnytte digital teknologi til å muliggjøre vesentlige forbedringer i organisasjonen. Disse forbedringene kan være knyttet til organisasjonens operasjoner, arbeidsprosesser eller verdiskapning (Nwankpa og Roumani, 2016; Piccinini mfl., 2015).

Selve begrepet digital transformasjon kan defineres som (Osmundsen mfl., 2018, s. 9);

«når digitalisering og digital innovasjon over tid anvendes for å muliggjøre vesentlige endringer i måten man arbeider på, og som leder til signifikant transformasjon av en organisasjon eller en hel industri». 

For at vi endringene skal være en digital transformasjon må endringene være av en slik grad at organisasjonen blir signifikant endret. Dette gjør at digital transformasjon skiller seg fra digitalisering, i form av at det skjer en større grad av endring i organisasjonen. Digital transformasjon skiller seg også ut ved at vi ikke har en klar start og slutt på endringen, og vi trenger ikke å ha et klart mål for hvor transformasjonen skal føre oss (Andersen og Ross, 2016).

Digital transformasjon kreve imidlertid at såvel ledelsen som medarbeiderne har  digital kompetansedigitale ferdigheterdigital dømmekraft og digital modenhet. Begreper vi vil komme tilbake til i egne artikler. 

Ettersom digital transformasjon alltid endrer så mange organisatoriske dimensjoner må vi alltid redefinere våre mål, strategier, prosesser og aktiviteter for å oppnå en vellykket digital transformasjon.

Krever både forretningsforståelse og teknologiforståelse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.