Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 9 artikler om Databasedesign

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

For å kunne treffe gode beslutninger trenger vi informasjon om virkeligheten. Problemet er bare at virkeligheten er uhyre komplisert. For å forenkle virkeligheten kan vi lage en modell, som er et forenklet bilde av virkeligheten. Modellenes fordel er at de klassifiserer og abstraherer informasjonen, slik at vi får sortert ut viktig og uviktig informasjon.

En forutsetning som må oppfylles før det er mulig å lage en informasjonmodell, er at vi vet hvilken informasjon vi trenger og hva den skal brukes til. Dette gjelder også for ER-modellen.

Hva er Enity – Relationship modellen (ER-modellen)?

Enity – Relationship – modellen eller bare ER-modellen som den ofte kalles, ble utviklet av P.P.S. Chen i 1976, og er idag en av de viktigste modellene for datamodellering av databaser.

ER-modellen et et datamodellering verktøy for:

“å gi et forenklet bilde av den abrakte og konseptuelle virkeligheten til “noe” (en eller flere enheter/objekter), i form av et entity-relationship diagram (visuell fremstilling) som viser hvilke enityer (enheter) som inngår i den virkeligheten vi prøver å forklare og hvilke relasjoner (samhørighet) som finnes mellom dem”.

ER – modellene brukes først og fremst når vi ønsker å lage en elektroniske databaser for kan samle inn, kode, organisere, lagre, finne igjen og presentere data om noe. Siden ER-modellen er en konseptuell modell kan den brukes til datamodellering av dataflyten til hvilket som helst databasesystem. 

Et godt verktøy for å designe modellen er UML (Unified Modeling language).

Modellen grupperer entitetsforekomster i entitetstyper. Entitetstyper som igjen knytter til andre entitetsyper gjennom ulike former for relasjoner og samhørighetsforhold (relationship) som finnes mellom de ulike entitetstypene.

La oss starte med å se litt nærmere på den første av modellens to grunnstender – entityer.

Du leser nå artikkelserien: Databasedesign

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva er databasedesign, og hvordan gå frem for å lage en database?Enhet (entitet) / Utvalgsenhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Database
 • Hva er databasedesign, og hvordan gå frem for å lage en database?
 • Databasebygging ved hjelp av Enity – Relationship – informasjonsmodellen
 • Enhet (entitet) / Utvalgsenhet
 • Relasjoner og kardinaliteter i ER-modellen
 • Entity-relationship diagram (ER-diagram)
 • Noen designprinsipper ved datamodellering (ER-modellen)
 • Indekseringsspråk (i-språk)
 • Normalisering
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.