Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er innebygd personvern?

Innebygd personvern vil si at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et informasjonssystem eller en løsning. I forbindelse med innføringen av den nye Personopplysningloven som er i tråd med de nye GDPR reglene i EU blir innebygd personvern et krav for all utvikling av nye informasjonssystemer. Å satse på innebygd personvern i utviklingsfasen er dessuten både kostnadsbesparende og mer effektivt enn å endre et ferdig system.

Kravet til å bruke innebygd personvern gjelder alle som samler inn, lagrer, bruker, forvalter, tester eller på annen måte bruker personopplysninger i et personregistrer.


Hva innebærer innebygd personvern?

Innebygd personvern er imidlertid ikke noe nytt. Prinsippet ble utviklet i Canada på midten av 1990-tallet, og handler om å sikre at informasjonssystemene vi bruker oppfyller personvernprinsippene og ivaretar de registrertes rettigheter.

Å ta hensyn til personvern i alle utviklingsfaser, bidrar til å sikre personvernet til de som eier opplysningene som registreres. Alt som utvikles, fra tjenester til programvare og fra apper til saksbehandlingssystemer, skal på denne måte bli og være personvernvennlige. Dette gir det beste utgangspunktet for å ivareta den registrertes personvern.

Personvernprinsipper

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg