Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 7 av 12 artikler om Hybrid-verdikjede
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Å endre dagens tradisjonelle verdikjede mot en hybrid-verdikjede krever at endringen starter på toppen med en endret lederstil, samtidig som verdikjeden endres. Dette for å sikre at vi oppnår en reell endring av hele virksomheten og ikke bare mindre inkrementelle teknologiske endringer i konfigurasjonen av den tradisjonelle verdikjeden, med små elementer fra den digitale verdikjeden.

systemanalytisk verdiledelse

Den beste ledelsesteorien vi kan bruke når den hybride-verdikjeden skal utvikles er å angripe utfordringene, mulighetene og truslene med bruk av systemanalytisk verdiledelse. Ett ledelseverktøy som er utviklet for å gi ledere:

 • En helhetlig ledelseteori, basert på et holioistisk syn, hvor man må inkludere flest mulig fortolkningsrammer for å komme frem til den beste beslutningen.
 • En ledelseteori som ser på utviklingen av såvel samfunnet som ledelsesteoriene i et historisk perspektiv, da disse to perspektivene henger sammen.
 • En ledelseteori som ser på virksomheten fra et fugleperspektiv for å strukturbelyse problemstillingen og utfordringene istedenfor å punktbelyse dem
 • En ledelseteori som prøver å forklare hva vi kan lære av de ulike ledelseteoriene og hvordan de kan brukes til å løse virksomhetens situasjonsbestemte problemer og utfordringer.
 • En ledelseteori som ser på virksomheten som et komplisert system, bestående av mange ulike delsystemer og komponenter som er avhengig av hverandre, og som må være i likevekt med omgivelsene, verdigrunnlaget og forretningsideen for at den skal virke som tiltenkt.
 • En ledelseteori som prøver å utvikle selvregulerende mekanismer, basert på feedback sløyfer fra etetterretningssystem, som fanger opp dissonans i en av delsystemene eller komponentene i systemet, før de selvregulerende mekanismene finner ut nye løsninger for hvordan eventuelle avvik fra ønsket kurs kan korrigeres raskt før de får tid til å utvikle seg til alvorlige problemer for virksomheten.
 • Et verktøy som gjør det mulig for dem å treffe sine beslutninger basert på fakta, fremfor deres egen magefølelse.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjedenTegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Visualiser din nye informasjonsstruktur
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden