Domene og webhotell fra OnNet.no

Kunde involvering tidlig i utviklingsfasen (søkfasen) er vesentlig for å kunne utvikle kundesentriske varer og tjenester. For å maksimere forståelsen av den alminnelige kundens behov, samt utnytte deres kreativitet, beskriver Sanders & William (2003) en metode bestående av tre ulike tilnærminger, hvor alle bør benyttes og utføres i kronologisk rekkefølge.

Say metodene

Say metodene benytter seg blant annet av tradisjonelle spørreundersøkelser og fokusgrupper. Det fokuseres på verbal kommunikasjon. Metodene er effektive når tjenesten er forståelig, kunden er familiær med løsningen på problemet (Leonard & Rayport, 1997) og gir god innsikt, men ikke dybde innsikt.

Det sluttbrukeren egentlig ønsker er ikke nødvendigvis enkelt å uttrykke verbalt, da vi snakker om manifeste og latente behov. Kundeinvolvering dreier seg om å finne de latente behovene og løsningene sammen med kunden ved bruk av ulike teknikker. Fordi latente behov vanskelig lar seg uttrykke verbalt, er det hensiktsmessig å også benytte “Do” og “Make” metoder (Sanders & William, 2003).

Do metodene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.