Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 27 av 31 artikler om Forretningsmodell

Nettverksmarkedsføring eller Multi Level Marketing (MLM) som det også kalles, er en forretningsmodell og en måte å organisere direkthandel på.

nettverkmarkedsforingForretnings- og organisasjonsformen har eksistert lenge, ikke bare i Norge, men i hele verden.

Nettverksmarkedsføring vil si markedsføring av virksomheter som er organisert i et nettverk for å foreta ulike former for direkte salg eller tegning av et abonnement, hvor selgeren i nettverket får betalt i form av en bonus/provisjon som beregnes på grunnlag av kjøpte produkter og tjenester. Markedsføringsformen må ikke forveksles med pyramidespill som er noe helt annet.

Forskjellen mellom nettverksmarkedsføring og pyramidesalg kan forklares slik:


Nettverksmarkedsføring

Nettverksmarkedsføring (også kalt “multi-level marketing”, eller MLM) er en salgsmodell der produkter og tjenester blir markedsført til sluttforbrukerne gjennom et nettverk av uavhengige direkteselgere. Disse uavhengige direkteselgerne mottar kompensasjon fra sitt eget salg av produkter og tjenester til kunder, og fra salget som blir generert av selgerens nettverk av andre uavhengige direkteselgere, men kompensasjonen er alltid basert på salg av produkter og/eller tjenester til forbrukere heller enn ved ganske enkelt å utvide nettverket av uavhengige direkteselgere. 

Grunnidéen bak MLM er å flytte markedsføring og distribusjon fra regulære utsalgssteder til nettverk av forbrukere. Man skal da kunne redusere antall ledd mellom produsent og forbruker, og samtidig kraftig redusere kostnader knyttet til bl.a. leie av kontorarealer. En person med et stort sosialt nettverk vil da kunne markedsføre et produkt til sin sosiale krets. De siste årene har mye av fokuset på markedsføring blitt flyttet til internett og sosiale medier.

Dersom en nettverksmarkedsfører har suksess og ikke lenger klarer å håndtere nye eller eksisterende kunder alene, vil det være hensiktsmessig å rekruttere en ny distributør. Normalt kan nettverksmarkedsføreren legge denne distributøren inn i sin downline, og vil også motta provisjon på den nye konsulentens salg. På denne måten kan man tjene penger på flere nivåer under seg, og nye konsulenter vil måtte dele salgsprovisjon med sin upline.

I de aller fleste MLM-selskap stilles det krav om at konsulenten selv må kjøpe varer for et minimumsbeløp hver måned, eller antall personer i sin downline for å være kvalifisert for provisjon. Det vil normalt bety at salgsprovisjonen tilfaller konsulenten på nivået over (upline) eller selskapet dersom man ikke er kvalifisert.

MLM-konseptet har ikke noen begrensning når det gjelder hvilke produkter som selges, men helse- og velværeprodukter dominerer MLM-markedet.

Pyramidesalg

Pyramidesalg er virksomhet der den vesentligste kompensasjonen kommer fra de avgiftene andre betaler for å ta del i virksomheten, heller enn fra salg av produkter eller tjenester til sluttforbrukere. Slike virksomheter er ulovlige, og i tillegg til “pyramidesalg” beskrives de også som “kjedebrev”, “kjedesalg”, “pengespill”, “pyramidespill” og “investeringslotterier”.

Hvordan skille nettverksmarkedsføring og pyramidesalg fra hverandre?

Det er viktig å huske på at med lovlig nettverksmarkedsføring får de uavhengige direkteselgerne betaling for distribusjon og salg av produkter og/eller tjenester til kunder. Man tjener ikke penger ved bare å få andre uavhengige direkteselgere til å bli med i representantskapet.

Nettverksmarkedsføringen tilbyr altså de uavhengige direkteselgerne mulighet til å bygge opp en uavhengig forretning gjennom å markedsføre, reklamere for og selge produkter og/eller tjenester til kunder og gjennom å lære opp en organisasjon, eller et nettverk, av andre uavhengige selgere til å gjøre det samme.

Dette er ikke ment som noen uttømmende forklaring, men nedenfor finner du noen viktige spørsmål du kan stille deg selv for å kunne skille lovlige nettverksmarkedsføringsselskaper fra pyramidesalg.

Hva er selskapets hovedinntektskilde?      

Hvis selskapets inntekter kommer hovedsakelig fra bidrag fra de uavhengige direkteselgerne, og det ikke finnes noen ekte økonomisk aktivitet, blir selskapet vanligvis regnet som en pyramidesalgvirksomhet. Hvis selskapet på den andre siden får sine inntekter hovedsakelig fra salg av produkter og tjenester, vil det sannsynligvis blir vurdert som en lovlig forretning som driver med nettverksmarkedsføring.

Hvordan blir selskapets uavhengige direkteselgere betalt?       

Hvis selskapets uavhengige direkteselgere får betaling kun ut fra at de sponser nye personer som går inn i selskapet som selgere, er det et tydelig signal om at selskapet er involvert i pyramidesalg. Slik kompensasjon er ikke alltid opplagt og beskrives kanskje som kursavgift eller lignende. Hvis de uavhengige direkteselgerne derimot lønnes på grunnlag av salget av produkter og/eller tjenester til en sluttforbruker, vil det vanligvis bety at det er snakk om en lovlig forretning som driver nettverksmarkedsføring.

Intellektuell distribusjon.

Intellektuell distribusjon betyr at produsenten leverer varene direkte til kunden. Kommunikasjonen med kunden skjer ved hjelp av nettverksmarkedsføring hvor distributører selv bruker produktet og utdanner sitt nettverk om fordelene det har.

Gjennom intellektuell distribusjon reduseres distribusjon og markedsføringskostnadene med opptil 80%. Produsenten har dermed muligheten til å utvikle bedre produkter med høyere kvalitet og tilby en bedre pris til markedet.

I tradisjonell distribusjon er det flere mellomledd som skal ha betalt, store penger brukes til reklame og markedsføring, og til slutt skal butikken og den ansatte ha betalt. Disse kostandene spares ved intellektuell distribusjon og noen av disse besparelsene går istedenfor til distributører som selv bruker produktet og kan formidle kvalitetsinformasjon til sine kunder.

Intellektuell distribusjon blir en finansiell forretningsmulighet når du begynner å få fordeler av å utdanne kunden og dele din personlige erfaring og kredibilitet. En hjemmebasert virksomhet passer perfekt sammen med intellektuell distribusjon – å skape velstand gjennom å hjelpe andre.

En mulighet som er åpen for alle.

Nettverksmarkedsføring tilbyr en mulighet som er åpen for alle, uavhengig av bakgrunn, spesielle ferdigheter eller tilgang på kapital.

Du kan velge timene du vil jobbe og hvem du vil jobbe sammen med. Det er lave kostnader for å starte opp og du utvikler din forretning uten ansatte, kontorer, leverandørgjeld eller kundefordringer.

Nettverksmarkedsføring utnytter også nye teknologier som internett, og dette gjør det svært enkelt å eie sin egen virksomhet.

Det handler om en dupliserbar forretningsmodell.

Forståelsen av en dupliserbar forretning er nøkkelen til å forstå nettverksmarkedsføing og potensialet som ligger her.

Hvem tjener mest penger? Er det eieren av en McDonald hamburger restaurant, eller er det eieren som selger McDonald hamburger franchiser? Det er lett å se hvem som tjener pengene i denne situasjonen.

J. Paul Getty kom med et viktig utsagn: “Nøkkelen til velstand er ikke å ha 100% av den beste mannen, men ha 1% på 100 menn.
Skal du utvikle velstand må du enten sette mennesker i arbeid eller så må du la pengene jobbe for deg.

Det er alt for få mennesker innenfor nettverksmarkedsføring som forstår kraften i å multiplisere innsatsen sin mange ganger. Hvis de gjorde det, ville de øke innsatsen og utvikle sine ferdigheter.

Hvis du har 10 øre på en sparekonto som dobler seg hver dag, ville du ved slutten av uken ha 6 kroner. På dette tidspunkt vil du tenke at dette ikke er mye penger om du ikke forstod potensialet. Men etter 2 uker ville disse sparepengene vokst til 800 kroner, og etter 3 uker hadde beløpet blitt 104.000 kroner.

Større bedrifter søker alltid å utvikle systemer eller moduler som kan dupliseres gang etter gang og på denne måten få betalt mange ganger på samme innsats.

Dette er prinsippet inntektsmodellen til nettverksmarkedsføring er bygd på. Du må bestemme deg for om du ønsker å drive en restaurant eller bygge et nettverk som produkter og tjenester kan distribueres gjennom. Du kan selv stå for 100% av inntektene eller du kan ha 10 produktive ledere som står for 90% av omsetningen du også får betalt på.

De som har de største inntektene i denne industrien er gode til å selge produktene. Men de har også lært hvordan de skal begeistre og motivere andre til å bli med i sitt nettverk som uavhengige forretningspartnere. På denne måten utvikler de et nettverk for distribusjon av produkter.
Ved å trekke til seg ledere og forretningspartnere skapes den kombinerte veksten (duplisering), som er prinsippet all velstand er bygd på. Istedenfor å bruke 10-20 timer i uken med egen innsats for å skape inntekter (gjør alt alene), vil du ha hundrevis av salgs timer som bidrar til din velstand gjennom et nettverk med uavhengige forretningspartnere.

Dem som lærer seg hvordan man rekrutterer, motiverer og lærer opp andre i denne profesjonen, kan bygge inntekter som langt overgår en CEO i en større bedrift.

Lovgiving

MLM er forbudt i mange land, men er i motsetning til pyramidespill fremdeles tillatt i Norge. Lotteritilsynet er norske myndigheters organ for å tilse at MLM-virksomhet ikke er i strid med lotteriloven.

De fleste vestlige land har harmoniserte lover som regulerer hvor grensen går mellom lovlig MLM og pyramidespill. Rettspraksis er imidlertid meget forskjellig, og eksempelvis skal det langt mindre til at et MLM-selskap defineres som lovstridig pyramidespill i Australia enn i USA og Norge.

Amerikanske Federal Trade Commission advarer: “Ikke alle MLM-konsepter er legitime. Noen av dem er pyramidespill. Det anbefales ikke å involvere seg i konsepter der inntjeningen primært baserer seg på antall nye distributører man rekrutterer og produktene man selger til dem, fremfor salg til personer utenfor konseptet som har behov for produktene.

Kilder:

 • http://www.direktesalgsforbundet.no/direktesalgsforbundet/nettverksmarkedsforing
 • http://www.acnintegrity.eu/acn/no/integrity/our_commitment/legal_counsels_reports/report4.jsp
 • http://no.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
 • http://www.egenvirksomhet.com/hva-er-nettverksmarkedsforing/
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Freemium som forretningsmodellØkologi – fremtidens konkurransefortrinn >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Verdiskapningprinsipper i økonomien
 • Forretningsmodellenes historiske utvikling
 • Forretningsmodell trender
 • Kjedesamarbeid
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjon
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodell som inntektsmodell
 • Abonnement som forretningsmodell
 • Markedsplass, transaksjon og provisjon som inntekts- og forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Agent med agentur
 • Patent
 • Digital plattform
 • Nettverkseffekter (nettverkseksternaliteter)
 • Delingsøkonomi
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Annonsesalg som inntektsmodell
 • Freemium som forretningsmodell
 • Nettverksmarkedsføring (MLM)
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • Åpne forretningsmodeller
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.