Domene og webhotell fra OnNet.no

Nettverksmarkedsføring eller Multi Level Marketing (MLM) som det også kalles, er en forretningsmodell og en måte å organisere direkthandel på.

nettverkmarkedsforingForretnings- og organisasjonsformen har eksistert lenge, ikke bare i Norge, men i hele verden.

Nettverksmarkedsføring vil si markedsføring av virksomheter som er organisert i et nettverk for å foreta ulike former for direkte salg eller tegning av et abonnement, hvor selgeren i nettverket får betalt i form av en bonus/provisjon som beregnes på grunnlag av kjøpte produkter og tjenester. Markedsføringsformen må ikke forveksles med pyramidespill som er noe helt annet.

Forskjellen mellom nettverksmarkedsføring og pyramidesalg kan forklares slik:

Nettverksmarkedsføring

Nettverksmarkedsføring (også kalt “multi-level marketing”, eller MLM) er en salgsmodell der produkter og tjenester blir markedsført til sluttforbrukerne gjennom et nettverk av uavhengige direkteselgere. Disse uavhengige direkteselgerne mottar kompensasjon fra sitt eget salg av produkter og tjenester til kunder, og fra salget som blir generert av selgerens nettverk av andre uavhengige direkteselgere, men kompensasjonen er alltid basert på salg av produkter og/eller tjenester til forbrukere heller enn ved ganske enkelt å utvide nettverket av uavhengige direkteselgere. 

Grunnidéen bak MLM er å flytte markedsføring og distribusjon fra regulære utsalgssteder til nettverk av forbrukere. Man skal da kunne redusere antall ledd mellom produsent og forbruker, og samtidig kraftig redusere kostnader knyttet til bl.a. leie av kontorarealer. En person med et stort sosialt nettverk vil da kunne markedsføre et produkt til sin sosiale krets. De siste årene har mye av fokuset på markedsføring blitt flyttet til internett og sosiale medier.

Dersom en nettverksmarkedsfører har suksess og ikke lenger klarer å håndtere nye eller eksisterende kunder alene, vil det være hensiktsmessig å rekruttere en ny distributør. Normalt kan nettverksmarkedsføreren legge denne distributøren inn i sin downline, og vil også motta provisjon på den nye konsulentens salg. På denne måten kan man tjene penger på flere nivåer under seg, og nye konsulenter vil måtte dele salgsprovisjon med sin upline.

I de aller fleste MLM-selskap stilles det krav om at konsulenten selv må kjøpe varer for et minimumsbeløp hver måned, eller antall personer i sin downline for å være kvalifisert for provisjon. Det vil normalt bety at salgsprovisjonen tilfaller konsulenten på nivået over (upline) eller selskapet dersom man ikke er kvalifisert.

MLM-konseptet har ikke noen begrensning når det gjelder hvilke produkter som selges, men helse- og velværeprodukter dominerer MLM-markedet.

Pyramidesalg

Pyramidesalg er virksomhet der den vesentligste kompensasjonen kommer fra de avgiftene andre betaler for å ta del i virksomheten, heller enn fra salg av produkter eller tjenester til sluttforbrukere. Slike virksomheter er ulovlige, og i tillegg til “pyramidesalg” beskrives de også som “kjedebrev”, “kjedesalg”, “pengespill”, “pyramidespill” og “investeringslotterier”.

Hvordan skille nettverksmarkedsføring og pyramidesalg fra hverandre?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.