Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Kvalitetshjulet, også kjent som PDCA-syklusen (Plan-Do-Check-Act), er en modell for å kontrollere og forbedre prosesser i organisasjonen.

Total kvalitetsledelse (TQM)

Total kvalitetsledelse er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom involvering av alle.

Six Sigma

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Lean Thinking – en prosessfilosofi

Lean thinking er en tilnærming til ledelse og drift som fokuserer på å skape mest mulig verdi for kunden med minst mulig sløsing.

Benchmarking

Benchmarking er å sammenligne egen ytelse mot tilsvarende ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

Kreativitet

En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?

Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Prosessledelse (Business Process Management)

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene

Prosessteori

Det finnes en mengde ulike prosessteorier som prøver å forklare hvordan verdiskapningprosessen bør utvikles og driftes. Disse teoriene er: