Domene og webhotell fra OnNet.no


Sammenhengen mellom normativ og deskriptiv etikk

 

Deskriptiv etikk er den delen av etikken som undersøker hvilke moralske verdier som fins i befolkningen og hvor utbredt de er.

Mens den normative etikkens oppgave er å avdekke og begrunne hva som er rett og galt, beskriver den deskriptive etikken hva som oppfattes som rett og galt i folks øyne.

Deskriptiv etikk er dermed en empirisk gren av etikken, som ikke bedømmer verdiene folk har, men dokumenterer dem. Om verdier varierer mellom ulike kulturer, samfunnslag eller generasjoner, er også en spørsmålsstilling som hører hjemme i den deskriptive etikken.

Deskriptiv etikk skapes dermed gjennom å følge den generelle forskningsprosessen vi har beskrevet i forbindelse med gjennomgangen av markedsforskning. Alle teknikker og metoder som er beskrevet her, kan benyttes for i et studie som inkluderer deskriptiv etikk.

Forskjellen mellom deskriptiv og normativ etikk kan illustreres slik (folk.uio.no):

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.