Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  


Sammenhengen mellom normativ og deskriptiv etikk

deskriptiv-etikk

Deskriptiv etikk er den delen av etikken som undersøker hvilke moralske verdier som fins i befolkningen og hvor utbredt de er.

Mens den normative etikkens oppgave er å avdekke og begrunne hva som er rett og galt, beskriver den deskriptive etikken hva som oppfattes som rett og galt i folks øyne.

Deskriptiv etikk er dermed en empirisk gren av etikken, som ikke bedømmer verdiene folk har, men dokumenterer dem. Om verdier varierer mellom ulike kulturer, samfunnslag eller generasjoner, er også en spørsmålsstilling som hører hjemme i den deskriptive etikken.

Deskriptiv etikk skapes dermed gjennom å følge den generelle forskningsprosessen jeg har beskrevet i forbindelse med min gjennomgang av markedsforskning. Alle teknikker og metoder som er beskrevet her, kan benyttes for i et studie som inkluderer deskriptiv etikk.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler med over 20 års entrepenørerfaring. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder for OnNet AS, og er på hobbybasis ansvarlig redaktør for eStudie.no