Domene og webhotell fra OnNet.no

strategisk-kjerne

Hva er strategisk kjerne?

Den strategiske kjernen tar for seg hvilke

strategiske mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode

Den strategiske kjernen er med andre ord en samlebetegnelse for alle langsiktige planer virksomheten har satt seg. Den strategiske kjernen trekker kort sagt opp virksomhetens kurs for de neste 3-5 årene.

Formålet til den strategiske kjernen er å sørge for at virksomheten kommer nærmere sin visjon og når sine forretningsmål gjennom å følge sin forretningmodell og forretningsstrategi. 

Utledet av forretninggrunnlaget

Av ovenstående grunner vil den strategisk kjernen alltid måtte være utledet av og bygge opp under forretninggrunnlaget som angir virksomhetens forretningside, visjon, misjon, verdigrunnlag og omdømme.

Årsaken til at den strategiske kjernen alltid vil måtte være utledet av og bygge opp under forretninggrunnlaget skyldes at forretninggrunnlaget, sammen med markedssystemet, utgjør rammebetingelsene virksomheten må tilpasse sin strategiske planlegging til. Dette fordi virksomheten sev ikke har noe kontroll over forholdene i markedssystemet, mens det ikke er mulig å endre forholdene som inngår i forretninggrunnlaget uten at dette krever en rekonfigurering av alt virksomheten er, gjør og tenker, hvis det i det hele tatt er mulig å endre dette. Å endre et dårlig omdømme er f.eks. svært vanskelig, hvis ikke umulig. Det samme gjelder verdigrunnlaget som utgjør organisasjonskulturen i virksomheten. 

Å endre forretningsideen og verdigrunnlaget er selvfølgelig mulig men krever da at absolutt alt i virksomheten også må defineres på nytt, da forretningsideen angir selve formålet med virksomhetens eksistens, mens verdigrunnlaget angir hvilke verdier vi tror på og lar oss styre av. Disse forholdene kan derfor ikke endres uten at dette får dramatiske konsekvenser for absolutt alt.

Forholdene som inngår i den strategiske kjernen kan virksomheten imidlertid gjøre noe med. Den strategiske kjernen utgjør derfor essensen i virksomhetens strategiske planlegging.

Påvirkes av markedsystemet

Foruten at den strategiske kjernen alltid vil være utledet av (en forlengelse av) forretninggrunnlaget, er det umulig å utvikle den strategiske kjernen uten av vi samtidig tar hensyn til virksomhetens markedssystem som forteller hvilke forventninger kunden og omgivelsene har til virksomhetens verditilbud og hvilken konkurransesituasjon virksomheten befinner seg i.

Forretninggrunnlaget, markedssystemet og den strategiske kjernen er dermed avhengig av hverandre for at virksomhetens strategiske kjerne skal fungerer.

rammeverket

Forretningsplanen angir den strategiske kjernen

Når den strategiske kjernen er definert, samles den i en forretningsplan. En overordnet plan for hele virksomheten. For at forretningsplanen skal kunne brukes som et operativt planleggings- og styringsverktøy, må forretningsplanen støttes av ulike delplaner for de ulike delene av virksomheten.

Hva inngår i strategisk kjerne?

Den strategiske kjernen kan deles opp i følgende kjerne komponenter:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.