Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Støy

Uansett hvilke signaler og kommunikasjonskanaler du velger å sende ditt budskap gjennom, vil mottakeren av budskapet bli utsatt for det vi med en fellesbetegnelse kaller for “støy”. Støy vi må fjerne eller redusere for å skape en god kommunikasjonsprosess.

Hva er støy i kommunikasjonen?

Med støy menes:

“Forhold i omgivelsene som forstyrrer og påvirker kodene i kommunikasjonsprosessen slik at dekodingen av budskapet blir forvansket”

Støyens plassering i den lineære kommunikasjonsmodellen kan illustreres slik:

 

kommunikasjonsmodell
Figur – Den lineære kommunikasjonsmodellen

I denne modellen er støy alle forhold som gjør at signalene i kommunikasjonsprosessen blir stoppet, forstyrret, endret eller vanskeliggjort for mottakerens dekoding og tolkning av budskapet.

Støykilder

Prater du i telefonen vil en “skurrete” linje forvanske kommunikasjonen, det samme vil kraftig trafikk utenfor et åpent kontorvinduet. Annonserer du i en avis, hvor f.eks. over 50% av avisen består av annonser, vil annonsemengden gjøre at annonsen din drukner i mengden. Disse annonsene vil da være “støykilder”. Prater du lavt eller utydelig kan dette kunne gjøre det vanskelig å høre eller forstå det du prøver å si.

Ytre og indre støy

Støyen som kan forstyrre kommunikasjonsprosessen er ikke bare ytre støy fra omgivelsene. Søyen kan også være indre støy. Det vil si støy som er knyttet til mottakernes manglende interesse og eksisterende holdninger til senderen og budskapet. Denne formen for støy kalles psykologiske blokkeringer og forsvarsmekanismer. Vi må dermed skille mellom ytre og indre støy når vi snakker om støy i kommunikasjonsprosessen.

Ytre støyIndre støy
Bråk (f.eks. fra et åpent vindu)Forutinntatte holdninger til budskapet
Informasjon fra flere kilder samtidigForutinntatte holdninger til senderen
Uvanlige sanseinntrykk (syn, lukt osv)Opptatt av andre ting ved senderen eller situasjonen
Uvanlig atferd hos senderen (f.eks. nervøsitet)Fortregning, benekting og andre mentale blokkeringer og psykologiske forsvarsmekanismer
Uklarhet i budskapetDagsform /fysiologiske forhold hos mottakeren (sult, trøtthet osv)

Konsekvensene av støy i kommunikasjonen

Konsekvensene av støy i kommunikasjonsprosessen er at mottakeren kanskje ikke får med seg hele budskapet eller tolker det feil. Dette ønsker vi å unngå. Av den grunn må vi gjøre alt vi kan for å fjerne eller i det minste begrense støyen i kommunikasjonsprosessen. 

Den akademiske forklaringen på konsekvensene av støy er at støy kan ødelegge persepsjonsprosessen som dekoder og tolker budskapet senderen prøver å overbringe til mottakeren.

Hvordan redusere støy i kommunikasjonsprosessen?

Før vi kan fjerne støyen i kommunikasjonsprosessen vår må vi vite hvor støyen kommer fra. Første bud er derfor å starte med å prøve å identifisere alle støykildene, ytre og indre støy, i kommunikasjonsprosessen. Når vi har oversikt over disse støykildene kan vi begynne jobbe med å fjerne eller redusere dem.

De ytre støykildene kan vi enkelt gjøre noe med så lenge vi vet om dem. Bråk fra trafikken utenfor på grunn av et åpent vindu kan reduseres ved å lukke vinduet, annonsestøy kan fjernes ved å velge et medium som har lite annonser i forhold til redaksjonelt stoff osv. 

Indre støy er det vanskeligere å gjøre noe med, da vi ikke kan påvirke mottakerens eksisterende holdninger, dagsform eller ligende individuelle forhold. Det vi imidlertid kan gjøre er å sørge for at budskapet er klart, entydig og ikke kan misforståes gjennom språket vi velger å kode signalene med. Språket vi velger å bruke er også essensielt for å unngå at mottakerens mentale blokkeringer og psykologiske forsvarsmekanismer skal slå inn i tolkningen av budskapet. 

Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kommunikasjonskanal, mediekanal og mediumSpråket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Budskap og løfte
 • Informasjonskilden avgjør budskapet troverdighet
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal i kommunikasjonsmodellen
 • Kommunikasjonskanal, mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjon
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen