Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 9 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

Uansett hvilke signaler og kanaler man velger å sende kodene i, vil de bli utsatt for det vi med en fellesbetegnelse kaller for “støy”.

Med støy menes:

“Forhold i omgivelsene som forstyrrer og påvirker kodene i kommunikasjonsprosessen slik at dekodingen av budskapet blir forvansket”

Prater man i telefonen vil “skurrete” linje forvanske kommunikasjonen, det samme vil kraftig trafikk utenfor et åpent kontorvindu gjøre. Annonserer man i en avis, hvor f.eks. over 50% av avisen består av annonser, vil annonsemengden gjøre at annonsen din drukner i mengden. Disse annonsene vil da være “støykilder”.

stoy

 

Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mediekanal og mediumSpråket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen