Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 9 artikler om Søke jobb

Lese tid (240 ord/min): 13 minutter
Jobbintervju
Photo by Christina @ wocintechchat.com

Klarer du å skille deg ut og gjøre et godt førsteintrykk gjennom jobbsøknaden og CV-en du sender til arbeidsgiveren vil du bli innkalt til et jobbintervju hvis de føler at du kanskje er kvalifisert til den ledige stillingen.

Hva er et jobbintervju?

Et jobbintervju er en samtale arbeidsgiveren innkaller deg til hvis de finner jobbsøknaden og CV-en din så interessant at de anser deg som en potensiell kandidat til den ledige stillingen. Formålet med denne samtalen er å kartlegge din personlighet, personlige egenskaper og få bekreftet dine kvalifikasjoner. 

Jobbintervjuet avgjør om du får jobben eller ikke

Siden jobbintervjuet avgjør om du får jobben eller ikke er det ekstremt viktig at du forbereder deg godt til dette intervjuet. Kun da kan du klare å selge deg inn som den beste kandidaten til den ledige stillingen. Se derfor på jobbintervjuet som en salgssamtale, hvor målet er å selge deg inn som den best kvalifiserte personen til den ledige stillingen. Les gjerne vår artikkelserie om “salgsprosessen” for å lære mer om hvordan en generell salgsprosess virker og hvordan den bør legges opp.

Forberedelser

Jo mer forberedt du er til jobbintervjuet, jo større er også sjansene for at du klarer å gi et godt førsteintrykk og selge deg inn som den best kvalifiserte jobbsøkeren. Selv om brukte mye tid på å samle inn bakgrunnsinformasjon om bedriften før du søkte og begynte med utformingen av jobsøknaden, må du gå et steg videre i din research hvis du blir innkalt til et førstegangsintervju. Dette fordi intervjueren kan spørre deg om hvordan du ser på bedriftens posisjon i bransjen, hvem konkurrentene er, hvilke konkurransefortrinn de har, og hvordan de best kan utvikle seg i fremtiden. Av den grunn må du skaffe deg god innsikt i bransjen og selskapet før du går i et jobbintervju.

Vær sikker på at du forstår hva stillingen du søker på går ut på og hvorfor du vil ha denne jobben. Forbered deg på å beskrive dine ferdigheter og gi eksempler på situasjoner hvor du har måtte bruke dine ferdigheter tidligere. Ved å beskrive din kompetanse godt og vise hvordan den er relevant for jobben du søker på, øker du sjansene dine til å få denne jobben.

Lær deg hvordan et normalt jobbintervju forløper

Samtidig som du samler inn bakgrunnsinformasjonen du trenger til selve jobbintervjuet anbefaler vi at du samtidig lærer deg det normale møteforløpet i et jobbintervju slik at du er forberedt på hvordan jobbintervjuet vil forløpe. Les artikkelen om “førstegangsintervju” for å lære deg hvordan et jobbintervju normalt vil forløpe.

Førsteintrykket er alfa omega

Når det gjelder førsteinntrykkets betydning kan vi nesten gå så langt som å si at hvis du gir et dårlig førsteinntrykk til intervjueren så kan du bare glemme jobben. Dette fordi intervjuerens førsteinntrykk av deg avgjør intevjuerens inntrykk av deg etter at møtet er slutt.

I følge psykologene skapes førsteinntrykket  av 4 x 20 regelen. Det vil si:

 • 20 første sekundene i jobbintervjuet
 • 20 første ordene i jobbintervjuet
 • 20 første bevegelsene i jobbintervjuet
 • 20 øverste cm av kroppen din

Tenk derfor grundig igjennom de første 20 sekundene og legg vekt på de 20 første ordene og bevegelsene i jobbintervjuet. Allerede etter fire minuttene vil intervjueren ha gjort seg opp en formening om hvem du er. Resten av tiden leter de etter ting som bekrefter dette førsteinntrykket. Bruk derfor de fire første minuttene av jobbintervjuet til å vekke intervjuerens interesse og skape en tillitsplattform mellom deg og intervjueren.

For å skape et godt førsteinntrykk må du foksere på:

Kom 10-15 minutter før møtet starter

Kom ikke for sent til jobbintervjuet. Det viser mangel på respekt og forteller intervjueren at du er en person som ikke tar avtaler så nøye. Møt opp 10-15 minutter før avtalt intervjutidspunkt. Det gir det tid til å roe deg ned og gjøre deg kjent med omgivelsene før møtet starter.

Gi et skikkelig håndtrykk

Start jobbintervjuet med at du gir intervjueren et fast og godt håndtrykk. Et slapt eller for hard håndtrykk forteller at du enten er en slapp eller brutal person. Legg derfor stor vekt på hvordan du gir ditt håndtrykk og øv på hvordan du gir håndtrykket helt til du er sikker på at du har et godt håndtrykk.

Et godt håndtrykk er et håndtrykk hvor tommelgropen din ligger i tommelgropen til motparten. I det du tar håndtrykket tar du øyekontakt med intervjueren, samtidig som du gir intervjueren et vennlig smil mens du presenterer deg selv. Hold ikke øyekontakten hele tiden, men pass på at fokusen er rettet mot de 20 øverste cm av hodet under hele håndhilsningen. At du gir et vennlig smil er også viktig, da dette signaliserer at du er vennlig innstilt og en likandes kar/jente. Gi gjerne et lite nikk samtidig, for å ytterligere vise respekt for intervjueren. En god regel er å “shack hands” tre ganger, slik at du er sikker på at intervjueren husker deg.

Les vår artikkel om “håndtrykket” for nærmere informasjon om hvordan du skal gi et godt håndtrykk.

Klesdrakt

Klær skaper folk er det noe som heter. Tenk bare på eventyret om “rødhette og ulven” så skjønner du betydningen av uttrykket. Når vi samtidig vet at folk flest har en tendens til å plassere deg sosialt i løpet av få sekunder ved å studere din klesdrakt når de møter deg for første gang, sier det seg selv at det er ekstremt viktig å kle seg pent og anstendig når du går til et jobbintervju.

En gammel regel i salgsbransjen sier at du skal kle deg slik at du “smelter inn” i jobbintervjuets omgivelser. Går intervjueren i olabukser bør du også gjøre det, bruker intervjueren blådress bør du også gjøre det. Dette for å komme på “bølgelengde med intervjueren“.

Regelen bygger på det faktum at folk har en tendens til å tro på det de ser. Av den grunn bør vi alltid tilpasse klesdrakten etter intervjuerens klesdrakt slik at klesdrakten din forteller at dere er på samme bølgelengde. 

Ved å kle seg likt som intervjueren vil intervjueren kjenne seg selv igjen i deg. Noe som signaliserer at dere ligger på et likt sosialt nivå. Det gjør det enklere å oppnå tillit og få jobben du er ute etter. 

 1. Kle deg i alminnelighet et halvt trinn bedre enn intervjueren.
 2. Bruk tid på å finne ut av hvilken stil og hvilke farver som kler deg best.

Frisyre og hygiene

Still alltid opp nydursjet og velstelt på et jobbintervju. Ta en tur innom frisøren, trim sjegget og pass på din egen kroppslukt. Sammen med klærne avgjør dette ditt fysiske utseende, som igjen er med på å danne intervjuerens førsteinntrykk av deg.

Vær bevist ditt kroppspråk

Sier du at du er veldig utadvendt og livlig, og dette ikke gjenspeiles i atferden din, er dette lite troverdig. 70% av alt du forteller til intervjuren i løpet av jobbintervjuet er signaler du sender via ditt kroppsspråk. Kun 30% av det du kommuniserer er verbale ord. Hver derfor bevist hvilket kroppsspråk du benytter deg av i jobbintervjuet, og lær deg å benytte ditt eget kroppsspråk til din fordel. Jeg anbefaler at du her leser vår artikkelserie om kroppspråket.

Noen grunnleggende tips i denne sammenheng er:

 • Sørg for at du alltid har en oppreist kroppsholdning, hvor du alltid er rak i ryggen både når du står og sitter. Pass på at du har ‘en naturlig og bestemt gange.
 • Utstrål selvtillit og smil med både øynene og munnen
 • Hold øyekontakten og prøv å “speil intervjuerens kroppsspråk” for å skape en tillitsplattform mellom deg og intervjueren.

Start med noe positivt

Ikke snakk om det dårlige været eller om den forferdelige trafikken. Intervjueren har nok negative ting å tenke på fra før. Gi heller et kompliment som kan virke intressevekkende, men pass deg for ømtålige temaer som kan sette intervjueren i forlegenhet. Det skal være forbundet med glede å ha deg på besøk. Vis intervjueren at du er oppriktig interessert i bedriften og snakk om dine kvalifikasjone, ferdigheter og personlighet.

Start gjerne med en positiv bemerkning om selskapet, f.eks.: «Jeg har gledet meg til dette møtet. Jeg synes [selskapet] gjør det veldig bra innenfor [et markedsområde], og jeg setter stor pris på en anledning til å kanskje kunne bidra.»

Få intervjueren til å le og føle seg komfortabel

Hver ikke gravalvorlig. Bruk humor for å redusere intervjuerens innebygde forsvarsmekanismer. Forskere har forlengst kommet frem til at latteren “nøytraliserer” intervjuerens vanlig assosiasjonsprosesser (jf. persepsjonsprosessen), bevissthetens omfang og avskjærer intervjuerens motforestillinger (jf. psykiske forsvarsmekanismer). Bruk derfor humoren til å løse opp stemningen og kvitte deg med intervjuerens forutinntatte og kritiske holdning til deg og dine kvalifikasjoner.

Bryt ikke med intervjuerens referanseramme

Folk en tendens til å høre på budskap og påstander som er i overensstemmelse med deres eksisterende meninger, preferanser, kunnskaper og erfaringer. Budskap som bryter med denne referanserammen blir som regel avvist av intervjueren, og sett på som “usanne”. Bruk derfor synspunkter, eksempler og argumenter som du med stor sannsynlighet tror intervjueren vil være enig i. Sats også på å bruke sterotypiseringer. Det skaper en gjennkjennelseseffekt og gjør det langt lettere for intervjueren å forstå og huske budskapet ditt.

Gjør intervjueren til en vinner

Den som gjør en annen til en vinner blir selv en vinner er det et ordtak som heter. Dette gjelder i høyeste grad også for et jobbintervju. Alle har behov for anerkjennelse og status. Bruk åpningsfasen til å få intervjueren til å føle seg betydningsfull. Gi kompliment og “skryt av vedkommende. Mennesker har vanskelig med å ikke like en person som gir kompliment og “skryt”.

Vis entusiasme og dramatiser åpningen

I åpningen av jobbintervjuet er det viktig at du viser entusiasme, da dette har en tendens til å smitte over på intervjueren. For å tiltrekke seg intervjuerens fulle oppmerksomhet og interesse må du ta frem skuespilleren i deg og dramatisere åpningen på en engasjerende og interessant måte. Tar vi utgangspunkt i psykoanalysen til Sigmund Freud bør du i denne fasen av jobbintervjuet spille på “barne” rollen (ID).

Forbered deg på standardspørsmålene

Alle jobbintervju starter med en oppvarmingsrunde, hvor de starter med å stille deg ulike ufarlige standardspørsmål som går igjen på de fleste jobbintervju. Tar du et rask søk på Internett finner du fort en rekke lister med standard spørsmål som brukes på jobbintervju. Noen vanlige standardspørsmål i et jobbintervju er:

 • Fortell om deg selv og trekke frem hva du anser som relevant for denne stillingen
 • Hvorfor søkte du på stillingen?
 • Hva vet du om oss som bedrift?
 • Hva synes du virker mest / minst attraktivt med denne stillingen?
 • Hvordan mener du at din utdannelse har gjort deg kvalifisert til denne stillingen?
 • Hvilke erfaringer har du som kan være relevant for stillingen?
 • Hvilke utfordringer i stillingen ser du?
 • Hva er dine sterke sider?
 • Hva er dine svake sider?
 • Hva er du mest stolt av å ha fått til?
 • Fortell om en utfordring eller konflikt du har hatt og hvordan du håndterte det
 • Hva drives du av?
 • Hvilken rolle tar du i et team?
 • Hva er dine fremtidige mål?
 • Hva kan du bidra med i vår bedrift?
 • Hvordan ønsker du å bli ledet?
 • Hvilke forventninger har du til lønn?
 • Når kan du starte å jobbe for oss?

På sidene til KarriereStart finner du en side med hele 80 vanlige spørsmål som det er vanlig å stille på et jobbintervju. Øv deg på å svare på disse spørsmålene så slipper du å improvisere under selve jobbintervjuet.

Få frem dine hovedargumenter

Bestem deg for hva som er dine 3-5 beste salgsargumenter for hvorfor du er den riktige kandidaten til stillingen, og underbygg påstandene med eksempler. Vis at dine egenskaper og ferdigheter matcher jobben du søker på. Gjør hovedargumentene dine tydlige! Ikke grav ned hovedargumentene dine i langtekkelige historier. Kom med poenget først, gi eksempelet etterpå. Fokuser på:

– Hva var situasjonen, hva gjorde du, og hva ble resultatet?

Motivasjon: – forklar hvorfor du vil ha jobben

Forklar hvorfor du gjerne vil ha jobben og hvilke deler av jobben som interesserer deg. Samtidig som du forklarer hva du vil tilføre jobben og hvilke egenskaper du har som gjør deg egnet til jobben. At du får frem hvorfor du er interessert i denne jobben er viktig, da intervjueren ikke vil gi deg jobben hvis de ikke tror du oppriktlig ønsker den – uansett hvor dyktig du er.

Bruk «fortell om deg selv»-spørsmålet til din fordel

Mange jobbintervju starter med dette spørsmålet, så her gjelder det å svare på en måte som gjør at du får frem dine hovedargumenter for å få stillingen. F.eks. kan du svare som følger:

«Jeg kan her fortelle mye om meg selv, men personlig mener jeg det er tre ting dere må vite om meg [dine hovedargumenter]. Hvis dere ønsker kan jeg gjerne uttype dette.»

Ønsker intervjueren dette, underbygger du hovedargumentene dine med konkrete erfaringer fra utanning eller jobb. På denne måten kan du sørge for at de første 10-15 minuttene av jobbintervjuet går helt i ditt spor.

Vis at du passer inn sosialt

I jobbintervjuet vurderer ikke intervjueren bare om du fyller kriteriene for harde ferdigheter som utdanning og arbeidserfaring. De vurderer like om du er en person som  passer inn i miljøet på arbeidsplassen. Av den grunn må du fremstå som en hyggelig, sympatisk, høflig, sosial og blid person som det er behagelig å omgås.

Forutse intervjuerens ankepunkter

Prøv å sett deg inn i intervjuerens situasjon og spør deg selv hvorfor de ikke vil ansette deg. («Jeg mangler ditt», «jeg har ikke datt» og så videre). Finn så ut hvordan du best kan svare på disse ankerpunktene.

Hva er dine svake sider?

Dette spørsmålet er svært vanlig å få i jobbintervjuer for å kartlegge om du har selvinnsikt, og om du er bevisst på hvordan du fungerer i en jobbsituasjon.

KarriereStart.no sine sider finner du 7 vanlige svar du bør styre unna når du blir stilt dette spørsmålet. Når det gjelder hvordan du bør svare mener Lewis Lin og Michael Neece, grunnlegger av InterviewMastery.com, at det beste svaret kan brytes ned i tre deler:
 
Først viser du selvinnsikt ved å avsløre en svakhet. Så forteller du hvordan du har tatt initiativ for å forbedre den. Er du f.eks. dårlig til å holde en presentasjon, kan du si at din svakhet er at du ikke liker å snakke foran andre mennesker. Fortell så hvordan du overvant denne svakheten ved å gjøre 

Hvis du f.eks. er dårlig på å holde presentasjoner, kan du fortelle at din svakhet er at du ikke liker å snakke foran andre mennesker. Fortell hvordan så du overvant denne svakheten ved å [gjøre ett eller annet]. Avslutt så med å fortelle hvor komfortnivået ditt i dag ligger når det gjelder å holde presentasjoner.

Bare husk å holde det kort og konsist! Etter 60 sekunder med monolog mister de fleste intervuere fokus. Øv deg derfor på å holde det så kort som mulig.

Forbered dine spørsmål til intervjueren

I et jobbintervju vil intervjueren alltid spørre deg om du har noen spørsmål. Svarer du «Nei, egentlig ikke», vil intervjueren tro at du ikke er spesielt interessert i jobben. Planlegg derfor hvilke spørsmål du skal stille til intervjueren når du blir bedt om å stille spørsmål.

Under finner du noen eksempler fra NTNU på spørsmål du kan stille på et jobbintervju:

 • Hvordan er en typisk arbeidsdag hos dere?
 • Kan du gi eksempler på prosjekter jeg vil arbeide med?
 • Er det opplæring av nyansatte?
 • Kan du fortelle om teamet eller personer jeg vil jobbe tettest med?
 • Hvordan er bedriftskulturen og arbeidsmiljøet?
 • Hva blir neste trinn i ansettelsesprosessen?

Ikke spør om lønn i førstegangsintervjuet.

Hva må du ikke gjøre?

Det finnes også en del ting du absolutt ikke bør gjøre i et jobbintervju. Det mest opplagte er at du aldri må snakke nedlatende om tidligere arbeidsplasser, sjefer eller kolleger.

I tillegg må du aldri lyve eller komme med halvsannheter. Det vil bli oppdaget på ett eller annet tidspunkt, og da slår det tilbake til deg med renters rente.

Pass også på at du ikke snakker for fort, sakte, høyt eller lavt. Det skaper dårlig kommunikasjon. Unngå å være for deltaljert. Vær istedenfor kort og konkret.

CV og referanser

Ta med en utskrevet versjon av CV-en din til hvert intervju, slik at du kan gi den til intervjueren hvis han/hun har glemt den. Ha også foreberedt 2-3 jobbreferanser du kan gi når du blir spurt om dette. Sørg bare for at de du oppgir som referanser har godkjent å bli brukt som referanser på forhånd.

Avslutt sterkt

Forsking viser at folk husker best det som blir sagt først og til slutt i en samtale. Det som blir sagt i mellom glemmer vi fort i ettertid. Benytt dette fenomenet til din fordel. Avlutt intervjuet ved å fortelle intervjueren at du virkelig ønsker å jobbe der, at du hadde lyst på jobben før du kom og at intervjueren har forsterket troen din på at dette er noe for deg (forutsatt at du mener dette, da). Skulle det ende opp med å stå mellom deg og en annen kandidat vil et slikt engasjement å stor betydning og kanskje være det som skiller dere.

Spør også om hvordan prosessen skal gå videre, og om når du kan forvente å høre noe fra dem.

Send en takk til intervjueren

Skriv et takkekort til intervjueren innen 48 timer etter intervjuet. Takkekortet kan du sende på papir, e-post eller LinkedIn, avhengig av hva intervjueren foretrekker. Tilpass takkekortet og referer spesifikt til noe dere diskuterte i intervjuet.

Følg opp

Har du ikke hørt noe fra arbeidsgiveren innenfor den tidsrammen de antydet når du var i jobbintervjuet er det lov å ta kontakt via mail eller ringe for å høre om de har tatt et valg. Har valget falt på en annen kandidat kan du spørre om hva du kan gjøre for å stille sterkere en annen gang. Vær hyggelig i tonen, for du vet aldri når det dukker opp en ny mulighet i denne bedriften.

Du leser nå artikkelserien: Søke jobb

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << CV – hva må en god CV inneholde?
    Andre artikler i serien er: 
 • Slik søker du jobb
 • Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?
 • Karriereplanlegging – Hva slags jobb ønsker du og er du kvalifisert?
 • Finn ledige stillinger
 • Før du skriver jobbsøknaden
 • Slik skriver du en god jobbsøknad
 • Åpen søknad – slik skriver du den
 • CV – hva må en god CV inneholde?
 • Den komplette jobbintervju guiden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.