Markedsprogram (handlingsplan)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 41 av 45 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


markedsprogram

Et markedsprogram er en:

OVERSIKT OVER HVILKE MARKEDSAKTIVITETER EN BEDRIFT SKAL GJENNOMFØRE I ET GITT TIDSROM.

Mens markedsstrategien trekker opp retningslinjene for markedsføringen i planperioden, angir markedsprogrammet i detalj hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når, av hvem og hvordan disse aktivitetene skal koordineres til en helhetlig opplevelse i kundens øyne. Vi kan dermed si at “markedsprogrammet er markedsstrategien i praksis“.

Markedsprogrammet må gi svar på flere spørsmål:

 • Hvilke markedsaktiviteter vil bli gjennomført i planperioden?
 • Når skal de gjøres?
 • Hvem skal gjennomføre aktivitetene?
 • Hva vil aktivitetene koste?
 • Hvordan skal aktivitetene koordineres til en helhet?
 • Hvordan kan resultatet av aktivitetene måles?

Markedsprogrammet er med andre ord en detaljert handlingsplan for gjennomføringen av markedsstrategien. En handlingsplan med oversikt over alle markedsaktivitetene, med detaljert informasjon om:

 • hva som skal gjøres
 • når det skal gjøres
 • mål for aktiviteten
 • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

Et enkelt markedsprogram for en liten restaurant kan se slik ut:

Et markedsprogram er en:

OVERSIKT OVER HVILKE MARKEDSAKTIVITETER EN BEDRIFT SKAL GJENNOMFØRE I ET GITT TIDSROM.

Mens markedsstrategien trekker opp retningslinjene for markedsføringen i planperioden, angir markedsprogrammet i detalj hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når, av hvem og hvordan disse aktivitetene skal koordineres til en helhetlig opplevelse i kundens øyne. Vi kan dermed si at “markedsprogrammet er markedsstrategien i praksis“.

Markedsprogrammet må gi svar på flere spørsmål:

 • Hvilke markedsaktiviteter vil bli gjennomført i planperioden?
 • Når skal de gjøres?
 • Hvem skal gjennomføre aktivitetene?
 • Hva vil aktivitetene koste?
 • Hvordan skal aktivitetene koordineres til en helhet?
 • Hvordan kan resultatet av aktivitetene måles?

Markedsprogrammet er med andre ord en detaljert handlingsplan for gjennomføringen av markedsstrategien. En handlingsplan med oversikt over alle markedsaktivitetene, med detaljert informasjon om:

 • hva som skal gjøres
 • når det skal gjøres
 • mål for aktiviteten
 • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

Et enkelt markedsprogram for en liten restaurant kan se slik ut:

Tidsperiode Mål Målgruppe Aktivitet Budsjett i kr Ansvar Kontroll
Januar t.o.m mai Øke omsetningen med 10 % (ift. samme periode i fjor) Forretningsfolk i nærområdet Salgskampanje, tilpasset meny 10 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
Juni t.o.m august Øke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor) Beboere i kommunen og turister Salgskampanje, tilpasset sommermeny. 10 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
September og oktober Øke omsetningen med 20 % (ift. samme periode i fjor) Forretningsfolk. Beboere i nærområdet Salgskampanje, tilpasset viltmeny 8 000 kr NN Regnskap, spørre- undersøkelse
November og desember Øke omsetningen med 25 % (ift. samme periode i fjor) Bedrifter, lag og foreninger Salgskampanje, julebord 5 000 kr NN Regnskap, spørre-undersøkelse

Legg her merke til at såvel budsjettrammen og tidsplanen for gjennomføringen av de ulike aktivitetene er samlet i en og samme matrise. I større virksomheter vil markedsprogrammet være langt mer omfattende enn eksemplet over, og inkludere en lang rekke flere forhold. 

I praksis vil markedsprogrammet måtte bli bygd opp, bestående av minst 2 nivåer:

 • Overordnet nivå: Et markedsprogram som oppsummerer de ulike markedsaktivitetene i ulike deler av virksomheten i et felles skjema. Slike oversikter kalles ofte for handlingsplaner.
 • Detaljnivå: Detaljerte aktivitetsprogrammer for hver enkelt markedsaktivitet, med tidsplaner, budsjettrammer, ansvarsfordeling og kontrollrutiner inkludert i oversikten. Dette er de operative arbeidsplanene og styringverktøyene for markedaktivitetene i de ulike delene av virksomheten og må inneholde all den informasjonen som kreves for at den ansvarlige for aktiviteten skal være istand til å gjennomføre og evaluere den i ettertid.. Slike oversikter kalles ofte for markedsaktivitetsoversikt eller kampanjeplan.

Markedsaktiviteter og -teknikker

Hvilke markedsaktiviteter virksomheten bør gjennomføre er avhengig av virksomhetens situasjon, markedsmål og markedsstrategien som angir hvordan markedsmålet skal nås og av hvilke markedsføringteknikker virksomheten velger å satse på for å nå sine markesmål.

Hvilke markedsføringsteknikker enhver markedsfører idag rår over vil jeg kort gå igjennom i de påfølgende artiklene i denne serien om markedsføring. Disse markedsføringsteknikkene finner du under.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Integrasjon og synergi mellom kanaleneMarkedsføringsbudsjett – nivå for innsats >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen