Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvorfor er brukernes datautstyr viktig?

Den enkeltes effektivitet er avhengig av hvilke hjelpemidler de har til rådighet. Siden de fleste hjelpemidler idag er IT-teknologi i en eller annen form gjelder det for enhver leder å vurdere om medarbeiderne har de mest effektive hjelpemidlene til rådighet ved jevne mellomrom. Dette bør f.eks. gjøres en gang i året, og sa sammen med medarbeiderne. Dette er viktig, da det er dem som vet hvilke hjelpemidler de savner og hvordan deres arbeidsdag kan effektiviseres eller hvordan servicegraden kan forbedres gjennom å få nye eller forbedrede hjelpemidler.

Hva avgjør utstyr valget?

Hvilke hjelpemidler i form av maskinvare (datautstyr, perferiutstyr, mobilutstyr, kassaapparater o.l.) og programvare som det er mulig å kjøpe til dem er avhengig av hvilken teknologisk plattform virksomheten har valgt. Har virksomheten f.eks. gått for Mac-er er det ikke mulig å installere Windows baserte programmer eller visa versa. Valget av teknologisk plattform legger dermed store føringer for hvilket brukerutstyr det er mulig å integrere med virksomhetens øvrige informasjonssystemer. 

Når vi skal velge programvare til virksomhetens brukere er vi normalt ute etter å velge programvare som er:

Plattformuavhengig

Plattformuavhengig betyr at programvaren, dvs. de kjørbare-filene, kan kjøres på alle vanlig dataplattformer. Det vil si både på:

  1. Linux – servere og brukere som benytter et Linux basert OS og programvare.
  2. Windows – servere og brukere som benytter et Windows OS og programvare
  3. Mac – servere og brukere som benytter et Apple OS og programvare
  4. Android – servere og brukere som benytter et Android OS og programvare

Kompatibilitet

Kompatibilitet er et annet nøkkelord i denne sammenheng. Kompatibilitet vil si at innholdsfilene kan åpnes og vises like godt på alle typer enheter, dvs. på både datamaskiner, padder og mobiltelefoner. 

Foruten at vi er opptatt av at filens innhold skal vises like godt på alle typer enheter, er vi opptatt av at filen skal kunne åpnes og leses av alle typer programmer brukerne måtte bruke. F.eks. er vi opptatt av at en nettside skal vises like godt på alle typer nettlesere. Dvs. like godt på IE, Chrome, Firefox, Safari og Opera nettlesere. 

Dernest gjelder det å utvikle klare regler og retningslinjer for bruken av virksomhetens datautstyr. Følger virksomheten anbefalingene i denne artikkelen, oppfyller de i det miste de mest grunnleggende forutsetningene for en effektiv og trygg datahverdag.

Delte eller egne ressurser

Når utstyrsbehovet skal vurderes må du se på om det er mulig å dele utstyret med flere brukere eller om hver enkelt bruker må ha dette utstyret. F.eks. trenger vi ikke lenger å gi hver enkelt bruker i et kontormiljø en egen printer når vi kan kjøpe inn en sentral nettverksprinter som alle på LAN-nettverket kan dele når de trenger å ta en utskrift av et dokument. Gå derfor kritisk igjennom utstyrsbehovet og se om noe av dette utstyret kan settes opp som en delt ressurs istedenfor å måtte gi alle brukerne dette utstyret.

Lokale eller nettsky baserte tjenester

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.