Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ved tjenesteutsetting er det en rekke krav i lov- og avtaleverk som må følges. På denne siden prøver vi å redegjøre for de mest sentrale. Skatt og merverdiavgift er ikke omtalt her, men det er viktig at også dette vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

For bedriften som outsourcer vil outsourcing som et utgangspunkt kun være en entreprise/kjøp av løpende tjenester. I slike tilfeller vil ansettelsesforholdet være mellom leverandøren og leverandørens ansatte, og kunden har ikke noe arbeidsgiveransvar overfor leverandørens ansatte. 

Hvis leverandøren er en bedrift som er etablert i utlandet og bedriftens ansatte kun arbeider derfra, vil ansettelsesforholdet falle utenfor norsk arbeidsmiljølov inkl. norske regler om arbeidstid osv.

For offentlige virksomheter gjelder lov om offentlige anskaffelser, som pålegger den offentlige oppdragsgiveren å benytte kontraktbestemmelser som sikrer lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

For virksomheter i privat sektor er ikke dette et krav, selv om det selvsagt ikke er noe i veien for at det inntas visse krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten med leverandøren.

Reglene om virksomhetsoverdragelse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss