Kategori: Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence (BI)

Denne artikkelen er del 17 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 24 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler i om Business Intelligence

Denne artikkelen er del 13 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Les mer