Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

OLAP

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på.

Big Data gir nye Business Intelligence muligheter

Mesteparten av såkalt "big data" er ustrukturerte data som ligger fritt tilgjengelig for alle. Utfordringen ligger ofte bare i å utvikle datasystemer som klarer å samle inn og prosessere alle disse dataene på en hensiktsmessig måte.

Business Intelligence systemets datakilder

Hvor skal vi få tak i informasjonen vi trenger til virksomhetens Business Intelligence system? Her går jeg igjennom kildene.

Hvilken informasjon samler business intelligence inn?

En gjennomgang av hvilken informasjon man trenger å samle inn til sitt Business Intelligence system

Business Intelligence – et etterretningssystem som bygger på et datavarehus

Normalt fremstår slike Business Intelligence løsninger som et rapporteringssystem som baserer seg på en datavarehusløsning for å innhente, strukturere og formidle den forretningkritiske informasjonen.

Business Intelligence (BI)

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.