Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er LØFT?

LØFT er en metode for å løse konflikter som har sitt utspring fra «appreciative inquiry» og omtales på norsk som ”Løsningsfokusert tilnærming til konflikter”. Teorien ble lansert i Norge i 1999 av Gro Johnsrud Langslet, og brukes idag som en alternativ konfliktløsningsmetode til den universelle konfliktløsningsmetoden og problemløsende metoder. Metoden er en strategi for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive løsninger i forholdet mellom mennesker.

Langslet definerer (1999:22) løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som:

”en måte å tenke på og arbeide med forandring og problemløsning som raskt gir ønsket effekt. Tilnærmingen består av et sett grunnleggende trossetninger og et sett standardiserte spørsmål eller intervensjoner.”

Grunnleggende trosretninger i LØFT

Trossetningene i LØFT inneholder begrunnelser for hvorfor intervensjonene er laget slik de er, og gir også tanker om hva som best skaper endring og løser problemer.

Det er i alt åtte trossetninger (Langslet, 1999):

  1. ”Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om”.
  2. ”Det finnes både Problem og Ikke-problem”.
  3. ”Du trenger ikke å forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning!”.
  4. ”Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg”.
  5. ”Språk skaper virkeligheter (også hos deg selv)”.
  6. ”Små endringer skaper større endringer”.
  7. ”Endring er uunngåelig og stabilitet en illusjon”.
  8. ”De saken gjelder, vet best”.

Atferd som gis oppmerksomhet gjentar seg

Det sentrale i LØFT er at atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. Av den grunn bør vi konsentrere oss om (idebanken.org):

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.