LØFT – Løsningsfokusert tilnærming til konflikter

LØFT – Løsningsfokusert tilnærming til konflikter

Hva er LØFT?

LØFT er en metode for å løse konflikter som har sitt utspring fra «appreciative inquiry» og omtales på norsk som ”Løsningsfokusert tilnærming til konflikter”. Teorien ble lansert i Norge i 1999 av Gro Johnsrud Langslet, og brukes idag som en alternativ konfliktløsningsmetode til den universelle konfliktløsningsmetoden og problemløsende metoder. Metoden er en strategi for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive løsninger i forholdet mellom mennesker.

Langslet definerer (1999:22) løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som:

”en måte å tenke på og arbeide med forandring og problemløsning som raskt gir ønsket effekt. Tilnærmingen består av et sett grunnleggende trossetninger og et sett standardiserte spørsmål eller intervensjoner.”

Grunnleggende trosretninger i LØFT

Trossetningene i LØFT inneholder begrunnelser for hvorfor intervensjonene er laget slik de er, og gir også tanker om hva som best skaper endring og løser problemer.

Det er i alt åtte trossetninger (Langslet, 1999):

 1. ”Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om”.
 2. ”Det finnes både Problem og Ikke-problem”.
 3. ”Du trenger ikke å forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning!”.
 4. ”Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg”.
 5. ”Språk skaper virkeligheter (også hos deg selv)”.
 6. ”Små endringer skaper større endringer”.
 7. ”Endring er uunngåelig og stabilitet en illusjon”.
 8. ”De saken gjelder, vet best”.

Atferd som gis oppmerksomhet gjentar seg

Det sentrale i LØFT er at atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. Av den grunn bør vi konsentrere oss om (idebanken.org):

 • det man ønsker, snarere enn det man ikke ønsker.
 • det man vil ha mer av, fremfor det man vil ha mindre av.
 • løsningene fremfor problemene og årsakssammenhengene.
 • å finne ut hva mennesker gjør som virker, i stedet for det som ikke virker.

Tanken her er at når vi blir klar over hva vi gjør, hvilken god effekt dette gir og hvilke evner og talenter vi har benyttet for å få dette til så får vi flere slike handlinger.

Ikke let etter årsaksforklaringer

Tradisjonell konfliktløsning går ut på å starte med at vi identifiserer og analyserer problemet som skaper konflikten før tiltak som skal fjerne konflikten iverksettes.

En slik diagnostisk tilnærming kan lett bidra til å forsterke de problemene vi ønsker å løse. Dette fordi idet øyeblikk vi avdekker et problem så starter jakten på årsaks­forklaringene. Noe som lett fører til at det blir utpekt syndebukker og med dem følger onde sirkler av forsvar og motangrep. Slike prosesser er lite fruktbare.

Kartlegg heller løsningsmønstrene og nøklene til løsningene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.