Språklige virkemidler

    Denne artikkelen er del 22 av 23 artikler om Symbolsk ledelse

    Denne artikkelen er del 5 av 8 artikler om Presentasjonsteknikk

    Denne artikkelen er del 10 av 17 artikler om Samtaler og personlig kommunikasjon

    Denne artikkelen er del 1 av 19 artikler om Språklige virkemidler

    Denne artikkelen er del 24 av 30 artikler om Møteledelse

    Denne artikkelen er del 16 av 22 artikler om Kommunikasjonsteori

    Denne artikkelen er del 7 av 18 artikler om Budskap >> Ide & tekst

Språklig virkemiddel

I retorikken finnes det en rekke språklige virkemidler vi kan bruke for å gjøre språket i teksten, talen eller fremføringen rikere, bedre, mer interessant, spennende og forståelig. Formålet med språklige virkemidler er å forsterke, klargjøre, gi kraft, skape positive eller negative assosiasjoner, eller å bedre forståelsen av et budskap

Når dette er sagt må det samtidig legges til at språklige virkemidler må brukes med omhu, slik at teksten ikke blir tunglest og unaturlig. Riktig og veloverveid bruk av språklige virkemidler gjør ikke bare budskapet er klarer slik at det blir enklere å forstå det, men det gir også budskapet et mer profesjonelt preg.

I denne artikkelserien skal vi kort se på de vanligste språklige virkemidlene vi benytter oss av. De språklige virkemidlene vi her vi ta for oss er:

 

Du leser nå artikkelserien: Symbolsk ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MyteRitualer og seremonier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Organisasjonen som teater
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning : – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Identitetskapene symboler
 • Uniform og kleskode
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Myte
 • Språklige virkemidler
 • Ritualer og seremonier
 • Du leser nå artikkelserien: Presentasjonsteknikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << EventyrForedrag >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Presentasjonsteknikk
 • Retorikk
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Språklige virkemidler
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Generelle råd for salgspresentasjonen
 • Du leser nå artikkelserien: Samtaler og personlig kommunikasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << RetorikkFørsteinntrykket avgjør resultatet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Personlig kommunikasjon
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)
 • Kroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon)
 • Samtale
 • Enveiskommunikasjon vs. toveiskommunikasjon (Monolog vs. Dialog)
 • Debatt
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Retorikk
 • Språklige virkemidler
 • Førsteinntrykket avgjør resultatet
 • Behovsanalysen i salg
 • Aktiv lytting
 • Spørreteknikk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Behandling av innvendinger
 • Avslutningsteknikker i salg
 • Du leser nå artikkelserien: Språklige virkemidler

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Stereotypier >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Språklige virkemidler
 • Stereotypier
 • Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde
 • Ordvalg
 • Slang og sjargong
 • Allusjon og intertekst
 • Gjentakelse
 • Humor
 • Ironi og sarkasme
 • Klisjé
 • Metafor
 • Sammenligning
 • Kontrast
 • Personifikasjon
 • Rim
 • Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Myte
 • Du leser nå artikkelserien: Møteledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Stemmebruk i møterKroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Møteledelse
 • Formelt og uformelt møte
 • Møteroller (rollebesetningen på et møte)
 • Møtemotivasjon
 • Unødvendige møter
 • Møteforløpet
 • Møte som en salgsprosess
 • Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)
 • Møtemålsetning
 • Møteagenda
 • Møteforberedelser
 • Møteinnkallelse
 • Møtestedets atmosfære
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Møteregler, vaner og etikk
 • Hvordan bruke møter for å vinne din sak?
 • Førsteinntrykket avgjør resultatet
 • Møtets muligheter og farer
 • Fellestendenser i gruppehjernen under møter og presentasjoner
 • Begrens risikomomentene ved møtes gruppehjerne
 • Å bruke rollebesetningen i møte
 • Retorikk
 • Stemmebruk i møter
 • Språklige virkemidler
 • Kroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon)
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Møtereferat
 • Virtuelle møter
 • Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsteori

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kommunikasjonsstiler (formidlingsstiler)Divergent, konvergent og lateral tenkning >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjon
 • Kommunikasjonsformer
 • Enveiskommunikasjon vs. toveiskommunikasjon (Monolog vs. Dialog)
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)
 • Massekommunikasjon vs. personlig kommunikasjon
 • Personlig kommunikasjon
 • Markedskommunikasjon
 • Internkommunikasjon (Organisasjonskommunikasjon)
 • Kommunikasjonsklima
 • Kommunikasjonsmodell
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Retorikk
 • Kommunikativ kompetanse
 • Kommunikasjonsbarrierer
 • Effektiv kommunikasjon
 • Kommunikasjonsstiler (mentale stiler)
 • Kommunikasjonsstiler (formidlingsstiler)
 • Språklige virkemidler
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Presseetikk – pressens selvjustis
 • Påvirkning
 • Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Ide & tekst

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Why – How – What kommunikasjonKreativ strategi >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Idè & tekst: – Hvordan skrive en selgende tekst?
 • Målgruppe – hvem skriver du til?
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Why – How – What kommunikasjon
 • Språklige virkemidler
 • Kreativ strategi
 • Cialdini sine 6 grunnprinsipper for påvirkning
 • Angrepsvinkel for budskapet
 • Overskriften er halve jobben!
 • Brødteksten
 • Modeller for å skrive en selgende tekst
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde
 • Bruk av pene mennesker og omgivelser
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.