Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 19 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

Lese tid (240 ord/min): 8 minutter

firmanavnetNår du skal velge firmanavn står du stort sett fritt til å velge hvilket navn du ønsker, selv om det fortsatt finnes noen formelle regler firmanavnet må oppfylle. Jeg viser her til min forrige artikkel som tar for seg hvilke lovmessige krav firmanavnet må oppfylle.

Forarbeid

Før du begynner den vanskelige firmanavn prosessen bør du først stille deg selv følgende spørsmål for å lede tankene inn mot de rette navnalternativene. 

 • Hva slags selskap skal det være?
 • Hvilken målgruppe retter selskapet seg mot?
 • Hva slags produkt eller tjeneste skal selskapet levere?
 • Hva søker kunden etter når de leter etter slike produkter eller tjenester?
 • I hvilke markeder skal selskapet etableres?
 • Hva skiller selskapet fra konkurrentene?
 • Hvilke assosiasjoner ønsker du skal oppstå når de hører firmanavnet?
 • Hvilken identitet ønsker selskapet i forhold til sine konkurrenter?
 • Skal navnet kun være et firmanavn, eller også et varemerke?
 • Hvilke firmanavn og varemerker har konkurrentene valg?

Firmanavnet bør være kort

Jo kortere firmanavnet er, jo bedre er det. Dette fordi det er lettere å huske og skrive ett kort enn ett langt firmanavn. Dessuten blir faren for feilstavelse høyere jo lengre navnet er.

Korte firmanavn er også enklere å visualiseres gjennom logoen, da ett langt firmanavn trenger langt større visuell plass enn ett kort firmanavn. Korte firmanavn kan brukes overalt, lange kan ikke det.

Ett kort firmanavn er ett firmanavn bestående av mak. 8 tegn. 

Må du bruke ett langt beskrivende firmanavn, f.eks. “Scandinavian Airline Systems ANS” bør du velge ett firmanavn som du kan forkorte med bokstaver og lyder som er lette å huske og kjenne igjen, f.eks. “SAS” i dette tilfellet.

Firmanavnet må være lett å uttale

Siden firmanavnet vil bli brukt i folks dagligtale må det være lett å uttale og huske, uansett hvor kunden bor. Idag hvor verden blir stadig mer global blir det samtidig viktigere at du sørger for at firmanavnet er lett å uttale på alle større språk, da du ellers kan risikere å ekskludere viktige fremtidige markeder for selskapet ved at du har et navn som er vanskelig å uttale og huske.

Firmanavnet må være lett å huske og skrive

At firmanavnet er lett å huske og skrive er ett av de viktigste kravene av naturlige årsaker. Jo vanskeligere det er å skrive og huske navnet jo mindre er sjansene for at en potensiell kunde skal huske det etter å ha blitt eksponert for det 1 eller 3 ganger.

Firmanavnet må vekke de rette assosiasjonene

Siden firmanavnet er selskapets identitet og et symbol som skiller selskapet fra konkurrentene på en positiv måte er det umåtelig viktig at firmanavnet vekker de rette (ønskede) assosiasjonene når en potensiell kunde hører firmanavnet for første gang og at vi passer oss for at firmanavnet vekker uønskede assosiasjoner.

Spesielt viktig er dette dersom du ønsker å gjøre firmanavnet til en merkevare over tid, da en merkevare per definisjon er de assosiasjonene kundene gjør seg når de hører eller ser merkevaren.

Hva søker kunden etter?

Se det fra kundens ståsted: Hvilke søkeord ville du bruke om du skulle søke i Google etter det du leverer? Sagt på en annen måte: Hvilke søkeord ville du bruke om du hadde det problemet som produktet/tjenesten din løser? Her er det svært nyttig å få innspill fra venner og bransjekolleger, som tenker litt annerledes enn deg selv.

Å velge et firmanavn som nøyaktig beskriver hva kunden søker etter er meget effektivt, da dette sikrer deg en meget høy rangering i søkeresultatene til Google hvis du samtidig klarer å skaffe deg samme domenenavn. Samtidig som det er lett for kunden å huske, da firmanavnet beskriver det du leverer i kundens bevissthet.

Unngå nordiske tegn i firmanavnet

Siden nordiske tegn, dvs. Æ, Ø og Å, ikke eksisterer på tastaturene og alfabetene utenfor Scandinavnia bør de unngås brukt i firmanavn. Det skaper bare masse fremtidige problemer. F.eks. er det umulig å lage en -postadresse som består av firmanavnet, da nordiske tegn ikke kan brukes i en e-postadresse.

Firmanavnet må skille selskapet fra konkurrentene

At firmanavnet er godt egnet til å skille selskapet fra konkurrentene er et absolutt krav. Lovverket tillater heller ingen selskaper å ha et firmanavn som er til forveksling likt firmanavnet til et konkurrerende selskap. 

Firmanavnet er selskapets identitet

Siden firmanavnet er selskapets identitet og det selskapet skal bli husk for er det viktig at du bruker mye tid på å finne det firmanavnet som passer profilen og virksomhetsfeltet til selskapet. Samtidig som du passer på at det skiller selskapet fra konkurrentene, er kort, lett å huske og skrive.

Sjekk at firmanavnet ikke allerede er registrert

Når du begynner å komme opp med gode ideer om firmanavn er neste steg å gå til Brønnøysundregistrene sine sider og søke i Foretaksregisterets database om firmanavnet allerede er registrert av andre. Er det ikke det kan du gå videre i prosessen.

Sjekk om varemerke registret

Sjekk samtidig i Patentstyrets database for å se om det ønskede firmanavnet ikke allerede er registrert som ett beskyttet varemerke. Er firmanavnet varemerke beskyttet kan det ikke registreres.

Sjekk at domene til firmanavnet er ledig

Er firmanavnet ikke allerede registrert er neste skritt å sjekke at domene til firmanavnet fortsatt er ledig. Er det ikke det, bør du velge ett annet firmanavn. Dette fordi du bør ha et domenenavn som er identisk med det firmanavnet du bruker i din markedsføring. 

Du sjekker om domene er ledig gjennom å foreta et søke i WHOIS databasen. Ta kontakt med hvilken som helst domene leverandør og bruk deres søkeverktøy for å sjekk om domene fortsatt er ledig.

Sjekk betydningen på alle relevante språk

Før det endelige valget foretas bør du også sjekke betydningen av firmanavnet på alle verdens språk. De mest intetsigende ordene på norsk, kan ha en svært spesifikk betydning i andre språk du ikke kjenner til, men som vil bli utsatt for ditt firmanavn. Husk at Norge består av innvandrere fra alle verdens land og de husker fortsatt sitt morsspråk etter at de kommer til Norge. Betyr firmanavnet du velger noe negativt på deres språk kan dette skape uønskede negative effekter du ikke tenkte på når du valgte navnet. For å være på den sikre siden gjelder det å sjekke firmanavnet først som sist.

Hvordan registrere firmanavn (foretaksnavn)?

Når du har funnet firmanavnet du ønsker å bruke er neste oppgave å registrere firmanavnet slik at du lovlig kan benytte det og oppnå beskyttelse slik at ingen andre kan benytte det.

Enerett til bruk av firmanavnet oppnås gjennom å registrere selskapet i foretaksregistret som er en del avi Brønnøysund-registrene. Eneretten til firmanavnet gjelder fra og med den dagen de har mottatt registreringsmelding, jmf. firmal. § 3-1.

Foretaksregisteret er i Lov om registrering av foretak (foretaksregisterloven) av 21. juni 1985 gitt myndighet gjennom Kongen til å føre et sentralt register over alle norske selskaper i Norge, jmf. foretaksl. § 1-1.

Med norske foretak menes (foretaksl. § 1 – 2):

“alle foretak som har hovedkontor i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Alle andre selskaper er utenlanske”.

Hva skal søknaden inneholde?

For å få firma og firmanavnet registrert i foretaksregistret må ulike vilkår oppfylles. Hvilke vilkår som må oppfylles er avhengig av hvilken selskapsform som velges.

Ansvarlig selskap eller som et komandittselskap

Skal firmaet drives som et ansvarlig selskap eller som et komandittselskap, finnes kravene i:

 • Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) av 21. juni 1985

Aksjeselskap

Skal firmaet drives som et aksjeselskap, finnes kravene i:

 • Lov om akseselskaper (Aksjeloven) av 4. juni 1976

Stiftelse

Skal firmaet drives som en stiftelse finnes kravene i:

 • Lov om stiftelser m.m. av 23. mai 1980.

Enkeltmannsforetak

Skal firmaet drives som enkeltmannsforetak finnes de viktigste kravene i : 

 • Lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980

Når selskapets stiftelsesdokumenter skal sendes inn til foretaksregistret for registrering, fylles det ut en spesiell registreringsblankett som sendes inn.

Hvilke opplysninger som skal sendes inn sammen med registreringsblanketten går frem av:

 • Foretaksregisteringslovens av 21. juni 1985 Kap. III,
 • § 3 -1 til 3 -9 inneholder detaljerte regler for hvilken informasjon som må følge med registreringsmeldingen, og hvilken informasjon foretaksregisteret generelt har om de ulike selskapene i Norge. Alle registrene er åpne for offentligheten.

Hva består rettsvernet av firmanavnet i?

Har du fått registrert ditt firmanavn i foretaksregistret, hindrer dette andre fra å kunne bruke dette firmanavnet i næringsvirksomhet som kan forveksles med det registrerte navnet. Denne eneretten gjelder bare for den bransjen eller de bransjene det registrerte firmaet opererer i og for det eller de geografiske områdene selskapet betjener, jmf. firmal. § 3 – 2.

Dette betyr at hvis en fiskebutikk i Finnmark heter «Smartfisk A/S», så er det ingenting i veien for at en fiskebutikk i Oslo også kan hete «Smartfisk A/S». Dette fordi disse to selskapene betjener to forskjellige geografiske områder, og at det ikke er noen fare for forveksling på grunn av den store avstanden mellom dem. Likeledes er det ingenting i veien for at en både en kiosk og et bilverksted i Oslo kan hete «A/S RIMELIGE OLSEN». Dette fordi det ikke er fare for forveksling siden selskapene betjener hver sine kundetyper og holder til i to forskjellige bransjer.

Men det finnes også unntak fra disse reglene. Selv om det ikke er bransjelikhet er det, i følge firmal. § 3 – 3, ulovlig å bruke et registrert firmanavn eller kjennetegn:

 • når det vernede firma er sterkt innarbeidet og så kjent i vide kretser i Norge at det ville bety en urimelig utnytting eller forringing av den anseelse («goodwill») firmaet har oppnådd, om lignende kjennetegn ble bruk av en annen, eller
 • dersom det på grunn av den særlige karakter av innehaverens virksomhet åpenbart ville skade firmaets anseelse vesentlig om lignende firma ble brukt for annen virksomhet. F.eks. en bruktbilforretning for Lada under navnet «Rolls Royce».

For å unngå forvekslingsfare, kan retten bestemme at ett eller begge firmanavnene i fremtiden bare må bruke på en bestemt måte, f.eks. ved tilføyelse av stedsangivelse eller med annet klargjørende tillegg, jmf. firmal. § 3 -5.

Klager på firmanavn (foretaksnavn)

Hvis du mener at et firmanavn (foretaksnavn) registrert i Foretaksregisteret er forvekselbart med ditt firmanavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis firmanavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Forvekselbare firmanavn (foretaksnavn) betyr for eksempel at det ligner på ditt firmanavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.

Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Foretaksnavn (firmanavn)Generalforsamling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Valg av selskapsformFirmalogo og logo design >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan – formål & funksjon
 • Forretningsplan – den akademiske tilnærmingen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.