Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For å skape en endring må alle som berøres involveres i endringsprosessen, da det er de som skal gjøre endringen. Involveres dem ikke vil massiv endringsmotstand oppstå og den ønskede endringen vil aldri skje.

I denne endringsprosessen har alle ledere et ekstra stort ansvar. Hvilket ansvar de har er avhengig av om de er en:

  1. Toppleder
  2. Mellomleder
  3. Prosjektleder

Hvilket ansvar de ulike rollene har er situasjonsbestemt. Vi kan derfor ikke gi deg en nøyaktig beskrivelse av hvilke ansvarsoppgave de ulike ledernivåene har. At ansvarsområdene til dels overlapper hverandre gjør heller ikke situasjonen bedre.

Toppleder sin rolle

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss