Domene og webhotell fra OnNet.no

For å skape en endring må alle som berøres involveres i endringsprosessen, da det er de som skal gjøre endringen. Involveres dem ikke vil massiv endringsmotstand oppstå og den ønskede endringen vil aldri skje.

I denne endringsprosessen har alle ledere et ekstra stort ansvar. Hvilket ansvar de har er avhengig av om de er en:

  1. Toppleder
  2. Mellomleder
  3. Prosjektleder

Hvilket ansvar de ulike rollene har er situasjonsbestemt. Vi kan derfor ikke gi deg en nøyaktig beskrivelse av hvilke ansvarsoppgave de ulike ledernivåene har. At ansvarsområdene til dels overlapper hverandre gjør heller ikke situasjonen bedre.

Toppleder sin rolle

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.